Facebook
Nominace na MRK 2009
Přidáno - 20.01.2009 (19:25:40)

Popisy prací psů na nominační soutěži

Nominační soutěž 8.5.2009 – Měnín

Číslo losu 1: Fedra z Čeperáku, fena, NKO, vůdce Semerád Vladimír
Společný hon - pracuje na brokový dostřel před vůdcem, snaží se využívat měnící se vítr. Častější povely, na které na 100% reaguje. 1x se špatným větrem vyráží v otočce pernatou zvěř, klidná před zvěří pernatou. 1x respektuje srnčí zvěř. Klidná po výstřelu.
Hledání - snaží se pokrýt terén vpravo i vlevo, ale chybí nasazení. Často jde nos na zem, opakovaně vystavuje větření zvěře a dál hledá na povel vůdce. Přechází v poli pernatou zvěř.
Ochota k práci na hluboké vodě - ochotně jde do vody, ve vodě ovladatelná.
Nahánění v rákosí - rozvážná práce, prostorné nahánění, neopouští rákosí.
Šoulačka - bezchybná, líbivá práce
Barva - fena volným krokem sleduje stopu až k loži, po vypuštění za 3,5 minuty začíná hlásit až do příchodu vůdce.

Číslo losu 2: Has z Dolnic, pes, POI, vůdce Bartl Martin
Společný hon
- hledání i před sousedního vůdce, je však výborný systém a dobře využívá přidělený terén.1 x staví a postupuje za srstnatou zvěří, 100% klidný před srstnatou a před zvěří. 1x staví v typickém manýru plemene pernatou zvěř a opět 100% klid před zvěří a po výstřelu.
Hledání - hlednání systematické vyvážené, dobře pracuje s bočním a měnícím se větrem. V úvodu značí ubíhající srstnatou, spontánně postupuje a po spatření srstnaté zvěře klidný a pokračuje v systematickém hledání. Stejná situace i ke konci běhu. Příkladný kontakt s vůdcem.
Ochota k práci na hluboké vodě - ochotně a daleko jde do hluboké vody, vyvážené hledání na hladině.
Nahánění v rákosí - prostorné a vyvážené nahánění v rákosí, dobře pracuje s větrem.
Šoulačka - pes následuje vůdce za patama, výborná souhra vůdce a psa.
Barva - pes přiložen na stopu, kteoru bezpečně sleduje až k loži. Po vypuštění začíná hlásit až v 5. minutě, protože po nalezení srnce začal z kusu škubat srst. Při hlášení jsou delší pomlky.

Číslo losu 3: Fat od Nezdického potoka, pes, NKO, vůdce Mráz Vladimír
Společný hon
- v úvodu pracuje příliš nakrátko před vůdcem, pak se dostává do tempa, pracuje systematicky a vyváženě.
V závěru jde příliš vpřed a neraguje na povely vůdce. Klidný před srstnatou a po výstřelu.
Hledání - výrazně vyjádřena touha najít zvěř. Hledání by mělo mít lepší systém, snaží se pracovat s měnícím se větrem. 1x postupuje za srstnatou zvěří a nachází srnčí - klidný před zvěří i po výstřelu. Ke konci běhu staví zajíce, kterého po vyběhnutí krátce štve a pak téměř z vlivu vůdce, neraguje na četné povely.
Ochota k práci na hluboké vodě - prostorné hledání v hluboké vodě, dobře ovladatelný.
Nahánění v rákosí - razantní, prostorná a rychlá práce.
Šoulačka - velmi pěkná a bezchybná práce.
Barva - pes při nasazení na pobarvenou stopu jde nejistě, přechází lože a 1x schází ze stopy.

Číslo losu 4: Pax z Potoňskej Lúky, pes, NKO, vůdce Bárta Lumír
Společný hon
- v úvodu více povelů, pak pracuje systematicky, mohl by být lépe využit terén vpravo. 1x jde přes dva střelce, ale pak pracuje dobře před vůdcem. Klidný po výstřelu. 1x respektuje srstnatou zvěř.
Hlednání - dobře pracuje s měnícím se větrem, terén prohledání ve volnějším tempu, ale systematicky. 3 x vystavuje pernatou zvěř, ukazuje dobré a samostatné postupování. Klidný před zvěří a po výstřelu. Ke konci hledání častější povely, na které ne vždy reaguje.
Šoulačka - výborná práce bez chyb
Barva - po nasazení na stopu jde zodpovědně až k loži, po vypuštění na oznamovače se vrací, je znovu nasazen a opět se vrací v limitu. Je připnut na řemen a dopracovává stopu jako vodič. Na konci stopy přechází srnce.
Ochota k práci na hluboké vodě - méně prostorné hledání.
Nahánění v rákosí - razantní, prostorná a rychlá práce.

Číslo losu 5: Alan z Chotusického údolí, pes, NDO, vůdce Kaiser Vladimír
Společný hon
- hledá na brokový dostřel, v úvodu více povelů, ale pak pracuje správně. 1 x vystavuje s postoupením bažanta a kráce na to koroptev. Klidný po výstřelu a před zvěří.
Hledání - systematické, vyvážené v konstantním tempu. 1x značí koroptev a postupuje do její blízkosti až sama vzlétá. Krátce na to značí druhou koroptev z párku, která opět pohybem psa vzlétá. Klidný po výstřelu a před pernatou.
Ochota k práci na hluboké vodě - jde méně do hloubky na hladinu, točí se v průměru asi 5m. Méně ovladatelný.
Nahánění v rákosí - prohledává široký prostor s velkou razancí.
Šoulačka - pes následuje vůdce při levé noze, odložení a přivolání bezchybné, při dalším odložení se pes sám zvedá, vůdce ho opět odkládá. Po výstřelu klidný a vyčká příchodu vůdce.
Barva - pes po nasazení na stopnou dráhy jde dobře v první třetině po stopě. Před ložem 1x schází ze stopy a přechází lože. Práci dokončuje jako vodič.

Číslo losu 6: NET WK-SB, pes, POI, vůdce Zahradníček Franišek
Společný hon
- v úvodu je tažen do hloubky terénu větřením zvěře, více povelů, ale pak pracuje na brokový dosstřel. 2 x staví pernatou zvěř, 1x srstnatou zvěř. Klidný po výstřelu i před zvěří.
Hledání - energické s plným nasazením. Jde dostatečně daleko do stran a někdy i více do hlouby terénu a proto přechází bažanta. 1x dobře vypracovává ubíhajícího bažanta, klidný po výstřelu, ale před pernatou povel vůdce. 1x staví zajíce, po vyběhnutí srstnaté klidný s tichým povelem. Po výstřelu 100% klid.
Ochota k práci na hluboké vodě - jde do hluboké vody, hledání na hladině nevyvážené, především vlevo.
Nahánění v rákosí - kratké do hloubky, ale prostorné do stran.
Šoulačka - pes následuje vůdce podle levé nohy, odložení a přivolání bezchybné, po výstřelu klidný a vyčká příchodu vůdce.
Barva - po nasazení na stopu vede vůdce neomylně volným krokem k srnci.

Číslo losu 7: Eny Krásná Ves, fena, NKO, vůdce Svoboda Ladislav
Společný hon
- výborně pracuje na brokový dostřel, minimum povelů, klidná po výstřelu.
Hlednání - systematické ve volnějším tempu, mohlo by více pokrýt terén do stran.
V úvodu 1x staví zajíce, důrazný povel ke klidu. Krátce na to staví nakrátko ubíhající pernatou. Klidná před pernatou i po výstřelu.
Ochota k práci na hluboké vodě - jde do hloubky, chybí prostor, špatně reaguje na povely vůdce.
Nahánění v rákosí - časté opouštění rákosí, pracuje v prostoru 10m od vůdce.
Šoulačka - výborná, bezchybná práce.
Barva - po nasazení na stopu před ložem 1x schází ze stopy a po opětovném nasazení bezchybně práci dokončuje.

Číslo losu 8: Pino z Potoňskej Lúky, pes, NKO, vůdce Srnec František
Společný hon
- pracuje na brokový dostřel, dobře prohledává terén a reagje na povely vůdce. 1x staví zajíce, klidný před zvěří a po výstřelu.
Hledání - po vypuštění vystavuje a asi 20m s obtíží postupuje. Po vyběhnutí srstnaté klidný po povelu, pak jde vlevo do terénu kam odbíhala srstnaté zvěř. Po několika otočkách opět staví, ale i přes nátlak vůdce nepostupuje.
Ochota k práci na hluboké vodě - 1x opouští hladinu. Na další povel jde do vody, špatně ovladatelný, nereaguje na časté povely vůdce.
Nahánění v rákosí - razantní a prostorné hledání.
Šoulačka - zpočátku šoulání je pes mírně neukázněný, dále pak pracuje bezchybně.
Barva - práce psa na stopě nesamostatná s trvalou podporou vůdce, 1x schází ze stopy a přechází lože.

Číslo losu 9: Pigo z Očkovskej Doliny, pes, NKO, vůdce Viktora Tomáš
Společný hon
- hledá na brokový dostřel, reaguje na tiché povely vůdce.Klidný po výstřelu.
Hledání - s malým nasazením, chybí systém, pes trvale hledá s nízkým nosem. Přechází dva kusy pernaté i srstnaté, vystavuje přesvědčivě místa kde byla pernatá a srstnatá zvěř, kterou neprokazuje.
Ochota k práci na hluboké vodě - prostorná práce na hluboké vodě s dobrou reakcí na povely vůdce.
Nahánění v rákosí - málo prostorné, časté vybíhání z rákosí.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - po nasazení stopu ověřuje, bychybně jde až k loži. Po vypuštění za 1minutu a 45 vteřin začíná nepřetržřitě hlásit až do příchodu vůdce.

Číslo losu 10: Chán z Dolnic, pes, POI, vůdce Radhauský Pavel
Společný hon - pracuje s nasazením, jde i přes sousedního střelce, ale hledá systematicky, ne do hloubky terénu. Několikrát vystavuje, ale neprokazuje zvěř. Klidný po výstřelu.
Hledání - systematické, otáčky proti větru, výborný kontakt s vůdcem. 3 x nevyužívá šanci na pernaté. Sportovní chování vůdce.
Ochota k práci na hluboké vodě - široké a prostorné hledání s dobrou ovladatelností.
Nahánění v rákosí - hluboké, prostorné a temperamentní nahánění.
Šoulačka - ukázková práce, bezchybná.
Barva - pes sleduje volným krokem stopu až k loži a po vypuštění na oznamování se vrací, v limitu je nasazen ještě jednou a pak je nasazen jako vodič a práci bezchybně dokončuje.

Číslo losu 11: Polly z Potoňskej Lúky, fena, NKO, vůdce Knotek Miloš
Společný hon - hledá s menším systémem, častěji jde více vpřed. Výrazně vyjádřena touha najít zvěř. V průběhu společného honu vypracovává ubíhající pernatou, kterou nakrátko staví. Klidná před pernatou i po výstřelu. 1 x staví zajíce, klidná před zvěří. Fena hůře reaguje na četné povely.
Hledání - zadržené, hledá pouze nakrátko před vůdcem. Trvale značí větření zvěře, postupuje, ale zvěř neprokazuje.
Ochota k práci na hluboké vodě - prostorné hledání na hluboké vodě, hůře ovladatelná fena.
Nahánění v rákosí - rychlá, razantní a prostorná práce.
Šoulačka - bezchybná práce.
Barva - fena jde neomylně až k loži. Po vypuštění přichází za 1minutu a 30 vteřin k vůdci, bere do mordy "brinxl" a vede vůdce. V poslední fázi před srncem ztrácí brinxl a vede vůdce k srnci.

Číslo losu 12: Gero z Pošné, pes, ČF, vůdce Lhoták Zdeněk
Společný hon - pes jde nesystematicky daleko vpřed i do strany. Přechází 1x pernatou zvěř. Hůře reaguje na četné povely vůdce.
Hledání - systém naznačen, hledání by mělo být lépe vyvážené vpravo i vlevo. 1x respektuje srstnatou zvěř s povelem, vrací se zpět. 1x staví pernatou zvěř, dobře postupuje. Klidný před zvěří i po výstřelu. Mohl by být lepší kontakt s vůdcem.
Ochota k práci na hluboké vodě - jde ochotně na první povel do vody, má kratší hledání do stran.
Nahánění v rákosí - málo prostorné nahánění, časté vybíhání z rákosí.
Šoulačka - bezchybná práce.
Barva - po přiložení na stopu jde pes nejistě, 2x schází ze stopy a po té přichází k srnci.Nominační soutěž 9.5.2009 - Olomouc

Číslo losu 1: Arno z Radatinky, pes, NKO, vůdce Brunclík Jaroslav
Společný hon
- v úvodu staví bez prokázání zvěře a po povelu k postoupení jde patrně po stopě daleko vpřed, neraguje na povely vůdce. V dalším průběhu se nechá udržet na brokový dostřel, ale po druhém vystavení bez prokázání zvěře jde opět do hloubky terénu a nereaguje na povely vůdce. Klidný po výstřelu.
Hledání - chybí nasazení, bez systému, trvale hledá větření s nízkým nosem a opět vystavuje bez prokázání zvěře. Ke konci běhu nachází noru sysla, kterou hrabe.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, plave jen několik metrů od břehu a ztáčí se do rákosí. Polovinu zkušební doby tráví v rákosí a po té, co je odvolán dobře plave, ale není ovladatelný na hladině.
Nahánění v rákosí - rychlá, prostorná a energická práce s plným nasazením.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - pes vede neomylně vůdce k loži a po té i ke kusu.

Číslo losu 2: Kalász Zoldmali, pes, MOD, vůdce Kolář Karel
Společný hon - ideálně hledá před vůdcem na brokový dostřel. Tiché a ojedinělé povely, na které dobře reaguje. Klidný po výstřelu.
Hledání - systematické, mohlo by pokrýt více terénu vpravo i vlevo. Ke konci běhu vystavuje a postupuje za srstnatou zvěří, která před psem asi na 15m vybíhá. Klidný před srstnatou a po výstřelu.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, vynikající práce práce na hladině. Bezvadně ovladatelná, reaguje na veškeré povely vůdce a nechá se po hladině dirigovat.
Nahánění v rákosí - po celou dobu prohledává přidělený prostor před vůdcem, ale nezabírá rákosí do stran.
Soulačka - bezchybná práce.
Barva - pes sleduje volně stopu na rozvinutém barvářském řemeni až k srnci.

Číslo losu 3: Borek z Chatrnosti, pes, ČF, vůdce Staněk Zdeněk
Společný hon - po vypuštění jde daleko vpřed do terénu, chybí kontakt s vůdcem. Nereaguje na povely vůdce. 2 x staví bez prokázání zvěře. Štve pernatou zvěř, kterou vyráží jeho soused. Nedá se odvolat, pernatou zvěř přináší. Klidný po výstřelu.
Odstoupil !!

Číslo losu 4: Citty od Červen. potoka, fena, VOK, vůdce Marková Simona
Společný hon - v úvodu dobře pracuje na brokový dostřel, terén zabírá pravidelně vpravo i vlevo. Pak s dobrým větrem zvedá pernatou zvěř, klidný po výstřelu a před zvěří. Tuto zvěř štve sousední pes a fena se nechává ztrhnout
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, vynikající práce na hladině. Bezvadně ovladatelná, reaguje na veškeré povely vůdce a nechá se po hladině dobře ovládat.
Nahánění v rákosí - výborná a prostorná práce s plným nasazením.
Šoulačka - bezchybná práce.
Barva - fena náruživě sleduje stopu až k loži a za 1 minutu a 20 vteřin po vypuštění začíná nepřetržitě hlásit až do příchodu vůdce.

Číslo losu 5: Lisa od Jemiluk, fena, ČF, vůdce Voříšek Jaroslav
Společný hon
- ideální práce na brokový dostřel. Hledá temperamentně před vůdcem vpravo i vlevo. Výborný kontakt s vůdcem. 1x staví pernatou, dobře postupuje. Klidná před pernatou i po výstřelu. 1x staví ubíhající srstnatou, klidná po výstřelu i před zvěří.
Hledání - systematické, vyvážené, otáčky zásadně proti větru. Dobře pracuje s měnícím se větrem. Opakovaně značí větření zvěře, které krátce ověřuje a pokračuje v hledání. Typická práce ve stylu plemene
Ochota k práci na hluboké vodě - váhavý nástup na hlubokou vodu, dva povely. Jde do hloubky, ale hůře ovladatelná, nedá se dobře ovládat vůdcem.
Nahánění v rákosí - bez nasazení, není systém, zadržená práce.
Šoulačka - bez šoulá podle levé nohy s neustálým kontraktem s vůdcem. Přivolání a odložení bez chyby, pouze při výstřelu neklidný.
Barva - fena neomylně sleduje stopu k loži a následně i k srnci.

Číslo losu 6: Odra ze Srbeckých luhů, fena, NKO, vůdce Polák Václav
Společný hon
- temperamentní hledání v dobrém systému. V úvodu přichází na pernatou zvěř, kterou dobře vystavuje, postupuje. Klidná po výstřelu. Za vyvstalou zvěří jde daleko do terénu a přináší ji. V dalším průběhu pracuje před vůdcem, ale je třeba více povelů, na které ne vždy reaguje.
Hledání - terén zabírá vyváženě vpravo i vlevo. Občas otáčky vlevo po větru. 1x staví v dobrém manýru zajíce, ke klidu nutný povel.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel do vody, jde daleko na hladinu, nechá se dobře ovládat, bezvadný kontakt s vůdcem.
Nahánění v rákosí - rychlá a razantní práce s plným nasazením.
Šoulačka - fena nepracuje nahlášeným způsobem, při přivolání musí vůdce dát dva povely, jinak bez závad.
Barva - jako vodič jde dobře po stopě, 1x schází ze stopy a pak bezchybně dokončuje práci.

Číslo losu 7: Anita od Chvalovs. rybníka, fena, NKO, vůdce Ing. Knoter Jiří
Společný hon
- fena dostatečně rychle prohledává přidělený terén. Nakrátko staví pernatou, po jejím vzlétnutí neraguje na povely a tento kus pernaté donáší.
Hledání - pokrývá terén dostatečně vpravo i vlevo, ale mohlo by jít více do hloubky. Často zabíhá za vůdce a opakovaně přerušuje hledání a ověřuje pachy. 1x staví zajíce, povel ke klidu. Na výstřel nereaguje
Ochota k práci na hluboké vodě - do hluboké vody jde až po řadě povelů, plave do 5ti metrů hlouby od břehu, stále se točí na jednom místě.
Nahánění v rákosí - prvé 3 minuty nahání do šířky, ale ne do hloubky, pak vybíhá ven z rákosí, poslána zpět vůdcem, ale fena opakovaně vybíhá, nutná trvalá podpora vůdcem.
Šoulačka - šoulá podle levé nohy, odložení a přivolání bez chyby. Při druhém odložení si fena před výstřelem usedá a těsně před uplynutím času se postaví a nakročí.
Barva - bezchybně pracuje po celé délce stopní dráhy.

Číslo losu 8: Wanda z Mešinské hájovny, fena, POI, vůdce Duda Radim
Společný hon - vpočátku staví ve výborném manýru plemene koroptve, klidná před pernatou a po výstřelu. 2x staví srstnatou zvěř a opět prokazuje klid před zvěří i po výstřelu. Ke konci společného honu jde více vpřed a do strany, jinak dobrý kontakt s vůdcem.
Hledání - systematické, dobře vyvážené v konstantním tempu. Pachy ověřuje krátce a většinou za pohybu. Opět ukazuje výborný kontakt s vůdcem.
Ochota k práci na hluboké vodě - fena nejde na hlubokou vodu.
Nahánění v rákosí - do rákosí jde bez nasazení, hledá pouze po okraji rákosí před vůdcem.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - fena vede vůdce neomylně po stopě, těsně před koncem schází ze stopy. Po opravě dochází k loži. Po vypuštění na oznamovače fena poponáší srnce do 20ti kroků, vrací se k vůdci a dobře vede vůdce ke kusu.

Číslo losu 9: Harvy od Červenic. potoka, pes, VOK, vůdce Lounský František
Společný hon - od počátku jde zadrženě před vůdcem do 15ti kroků, přidělený terén využívá jen minimálně. 1x staví nakrátko zajíce, klidný před srstnatou i po výstřelu, ale po vypuštění napadá stopu a jde daleko vpřed a nereaguje na povely vůdce. V dalším průběhu honu opět jde nakrátko před vůdcem, nutná trvalá podpora vůdce k hledání.
Hledání - chybí nasazení, pes jde před vůdcem jen nakrátko za trvalé podpory vůdce.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do hluboké vody, klidná a rozvážná práce, jde do hloubky i do stran, plně v kontaktu s vůdcem.
Nahánění v rákosí - široký záběr do hlouby a do šířky rákosí, pěkná práce.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - vede vůdce volným krokem k loži. Po vypuštění za 1min. a 20 vteřin začne hlásit s dlouhými pomlkami, odbíhá od kusu a projevuje malý zájem o nalezenou zvěř.

Číslo losu 10: Desiree z Košumberka, fena, IS, vůdce Hartl Martin
Společný ho
n - svěřený prostor prohledává systematicky, jde dobře do stran i do hloubky. 1x staví nakrátko pernatou, klidná po výstřelu i před pernatou.Během společného honu časté povely, na které ne vždy reaguje.
Hledání - prostorné, pracuje s měnícím se větřem ve volnějším, ale konstatním tempu. Ke konci běhu sleduje větření s nízkým nosem a v otáčce zvedá ubíhající koroptve. Klidná před zvěří.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, vynikající a prostorná práce, plně v kontaktu s vůdcem.
Nahánění v rákosí - prostorná práce práce, využívá plně celý prostor.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - fena vede vůdce bezchybně k loži, po vypuštění se za 1mim. a 30vteřin vrací a hlasitě vede vůdce k srnci.

Číslo losu 11: Barbar z Mešínské Hájovny, pes, NKO, vůdce Pospíšil Jiří
Společný hon
- hledá před vůdcem na brokový dostřel systematicky a vyváženě. 1x staví zajíce, za kterým asi 20m výborně postupuje. Klidný před srstnatou i po výstřelu. 1x respektuje pernatou zvěř, která vzlétá od sousedního psa.
Hledání - systematické, dobře vyvážené do stran v konstatním tempu. Mohlo by být více vyjádřeno nasazení a touha najít zvěř. Dobře pracuje s měnícím se větrem a je trvale v kontaktu s vůdcem a dobře reaguje na povely. Během hledání několikrát krátce přerušuje a hledá větření s nízkým nosem.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, plave do hloubky i do prostoru, plně v kontraktu s vůdcem.
Nahánění rákosí - hluboké a prostorné hledání, zabírá celý terén.
Šoulačka - pes následuje vůdce u levé nohy. Z prvního odložení je přivolán až na druhý povel. Práci dokončuje již pak bez chyby.
Barva - pes jde po stopě k loži, po vypuštění na oznamovače se vrátí do dvou minut a nahlášeným způsobem vede vůdce k srnci.Nominační soutěž 10.5.2009 - Olomouc

Číslo losu 1: Vabi z Ústina, pes, NKO, vůdce František Hladík
Společný hon
- dobře pracuje před vůdcem na brokový dostřel, reaguje na drobné a tiché povely. Klidný po výstřelu.
Hledání - v konstatním tempu, více zabírá terén vpravo, jinak pracuje systematicky s nasazením nosu. Opakovaně staví v typickém manýru plemene srstnatou zvěř, vždy klidný před zvěří i po výstřelu. 1x ukazuje i schopnost ustalovat zvěř.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, dobře plave, prostorné hledání, plně ovladatelný, reaguje i na drobné povely vůdce.
Nahánění v rákosí - v porvé polovině časového limitu prostorné a razantní hledání, ve druhé polovině zkušební doby zkracuje hledání a polevuje v tempu.
Šoulačka - pes jde za vůdcem v kontaktu, první odložení i přivolání bez chyby, stejně tak i druhé odložení. Po výstřelu klidný, vyčká do příchodu vůdce.
Barva - práce na řemeni k loži bez chyby. Po vypuštění na oznamovače bere přívěšek u srnce, vrací se k vůdci a bezchybně vede vůdce ke kusu.

Číslo losu 2: Roxa z Jaroslavských polí, fena, NKO, vůdce Vladislav Kolář
Společný hon
- pracuje před vůdcem na brokový dostřel, ochotně reaguje na povely vůdce. 1x staví srstnatou zvěř, postupuje. Klidná před zvěří i po výstřelu.
Hledání - sice systematické, ale pokrývá méně terénu do stran. Tempo je konstantní, větření zvěře ověřuje za pohybu, hledání nepřerušuje. V 10. minutě hledání hůře reaguje na větření ubíhající srstnaté zvěře.
Ochota - na první povel jde do vody, prostorné a hluboké hlednání, ovladatelná, reaguje na veškeré pokynu vůdce.
Nahánění - nesystematické a krátké prohledávání prostoru, nutná velká podpora vůdce.
Šoulačka - pracuje dobře, pouze příliš hlasité přivolání.
Barva - výborná práce na řemenu k loži a po vypuštění v časovém limitu začíná nepřetržitě hlásit až do příchodu vůdce.

Číslo losu 3: Hero z Ranského letiště, pes, NKO, vůdce Vítek Zdeněk
Společný hon
- po zahájení honu je z vlivu vůdce na 4 minuty, hledá vpravo přes dva střelce, nereaguje na povely. Pak se vrací k vůdci a pracuje na brokový dostřel, systematicky. Nakrátko staví pernatou zvěř, klidný po výstřelu.
Hledání - v úvodu špatný systém, jde často za vůdce a točí povětru. Od 3. minuty hledá systematicky, vyvážněně vpravo i vlevo, ke konci běhu mírně polevuje. 1x respektuje srstnatou zvěř.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, ale jen do 10m, nereaguje na povely vůdce.
Nahánění v rákosí - krátké a nesystematické hledání, nutná velká podpora vůdce.
Šoulačka - pes jde volným krokem za vůdcem, odložení a přivolání bez chyby, po druhém odložení vyčká příchodu vůdce.
Barva - pes dobře pracuje na rozvinutém barvářském řemenu, ale přechází lože. Vůdce spolehlivě dovede k srnci.

Číslo losu 4: Farad z Rozbornu, pes, MMO, vůdce Michal Beneš
Společný hon
- ideální hledání na brokový dostřel, dobře točí proti větru. Vystavuje srstnatou zvěř, postupuje. Klidný před srstnatou i po výstřelu.
Hledání - systematické, vyvážené, dobře pracuje s měnícím se větrem. 2x na parkuru srstnatá, na kterou krátce reaguje po jejím vyběhnutí. Výborný kontakt s vůdcem.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, prostorné a hluboké hledání, ovladatelný, reaguje na povely vůdce.
Nahánění v rákosí - méně prostorné hledání, zabírá malý prostor, ale v hledání je nasazení.
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - dvě chyby na pobarvené stopě, nasazen zpět na stopu.

Číslo losu 5: Cak z Chladné stráně, pes, ČF, vůdce Ing. Jaroslav Novotný
Společný hon - v úvodu pracuje na brokový dostřel, ale pak jde daleko vpřed, nereaguje na povely. Asi po třech minutách se vrací k vůdci, vystavuje pernatou a po vzlétnutí jde za ní vpřed a na povel zůstává. Klidný po výstřelu. Do konce společného honu pracuje poměrně daleko před vůdcem.
Hledání - chybí vyváženost a systém, více hledá vpravo. Pevně vystavuje a vypracovává ubíhající pernatou zvěř, dobře a samostatně postupuje. Klidný před zvěří i po výstřelu.
Ochota k práci na hluboké vodě - do vody jde na první povel, plave do 10m na hladinu, špatně ovladatelný.
Nahánění v rákosí - pracuje bez zájmu, pouze krátce před vůdcem. Mnoho povelů, časté vybíhání.
Šoulačka - bezchybná práce.
Barva - práce na řemeni k loži bez chyby a s chutí. Po vypuštění začíná ve 2. minutě hlásit až do příchodu k vůdci.

Číslo losu 6: IL Kořenice, pes, NKO, vůdce Ing. Poledne Josef
Společný hon
- hledá před vůdcem na brokový dostřel, dobře využívá terén i měnící se vítr. V úvodu nakrátko značí srstnatou zvěř, která vzápětí vybíhá. Klidný před srstnatou i po výstřelu. Dobře spolupracuje s vůdcem.
Hledání - systematické, vyvážené v konstatním tempu. Výborně pracuje s větrem. Příkladný kontakt s vůdcem. 1x staví srstnatou zvěř, klidný před zvěří i po výstřelu.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, temperamentní a rychlá práce, vynikající kontakt s vůdcem.
Nahánění v rákosí - prostor prohledání správně do hloubky i šířky, s plným nasazením
Šoulačka - bezchybná práce
Barva - práce na řemenu od nástřelu až po kus bez chyby

Číslo losu 7: Astor od Chvalovického rybníka, pes, NKO, vůdce Ing. Michl Jiří
Společný hon
- hledá příliš vřed před vůdcem a vynechává terén po stranách. Špatně reaguje na povely vůdce. Nakrátko staví pernatou zvěř, krátce postupuje. Po výstřelu a před pernatou klidný.
Hledání - méně vyvážené, jde více do terénu vpravo. Dobře pracuje s měnícím se větrem. Tempo po dobu hledání mírnější, ale konstatní.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do hluboké vody, plave daleko. V polovině zkušební doby se vrací asi na vzdálenost 5m před vůdce, plave dobře do stran, ale již nejde do hloubky.
Nahánění v rákosí - v první polovině zkušební doby dobře prohledává přidělený prostor, pak ale polevuje a zkracuje hledání.
Šoulačka - výborná práce bez chyb.
Barva - k loži vede vůdce na řemenu jistě a po vypuštění do 1min. a 20 vteřin hlásí až do příchodu vůdce.

Číslo losu 8: Chor z Krásného Hrušova, pes, NDO, vůdce Staněk Jaromír
Společný hon - v úvodu pracuje před vůdcem na brokový dostřel, vystavuje a postupuje za pernatou zvěří. Po vzlétnutí a výstřelu jde za zvěří, kterou pronásleduje a přináří.
Po opětovném vypuštění narušuje průběh společního honu a je na pokyn rozhodčího uvázán.
Hledání - systém naznačen, vpravo soustavně točí po větru. Tempo je konstatní. Pokrývá menší terén vpravo i vlevo.
Ochota k práci na hluboké vodě - neochotně jde na hladinu, krátce plave, neraguje na povely vůdce, 3x vylézá na břeh.
Nahánění v rákosí - rychlé a prostorné hledání, častější vybíhání z rákosí.
Šoulačka - šoulá u nohy vůdce, první odložení a přivolání je rychlejší. Při druhém odložení zůstává chvíli ležet, pak se zvedá a dobíhá vůdce, který ho znovu odkládá a dokončuje práci na šoulačce.
Barva - pes jde neomylně na řemeni k loži a po té i k srnci.

Číslo losu 9: Hart Kořenice, pes, NKO, vůdce Novák Jaroslav
Společný hon
- pes pracuje na brokový dostřel před vůdcem, dobře pokrývá přidělený terén vpravo i vlevo, ochotně reaguje na veškeré povely vůdce. Klidný po výstřelu.
Hledání - systematické, vyvážené v konstatním tempu, mohlo by být větší nasazení, ale jinak přidělený terén dobře pokrývá. Příkladná spolupráce s vůdcem. Po vypuštění na hledání, v prvé otáčce na kraji terénu, staví nakrátko, v typickém manýru plemene, koroptve, které po příchodu vůdce před psem asi 1,5m samy vzlétají, nutný povel ke klidu. Klidný po výstřelu.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody, dobře obladatelný do stran, ale i přes opakované povely vůdce nejde do hloubky.
Nahánění v rákosí - v prvé polovině zkušební doby prohledává rákosí nakrátko, ve druhé polovině na kraji rákosí vystavuje, neprokazuje zvěř.
Šoulačka - pes šoulá podle nohy a celou práci provádí bez chyby.
Barva - jde volně na rozvinutém barvářském řemenu k loži a po vypuštění na oznamovače nedochází k srnci a práci dokončuje jako vodič.

Číslo losu 10: Bryk Afoli, pes, NKO, vůdce MUDr. Pilař Pavel
Společný hon
- hledání zadržené, pouze v blízkosti vůdce, trvale povely k hledání a pes je vůdcem dirigován do stran a vpřed. Nakrátko, ale pevně staví pernatou zvěř, několik kroků postupuje. Klidný po výstřelu.
Hledání - chybí systém a nasazení, převážně se pohybuje klusem. Trvale hledá větření zvěře s nízkým nosem. 1x staví bez prokázání zvěře. 1x respektuje zajíce, který před psem sám vyvstává. Klidný po výstřelu. Na povely hůře reaguje.
Ochota k práci na hluboké vodě - jde na první povel do vody, plave dostatečně daleko do hlouby i do stran. Dobře ovladatelný.
Nahánění v rákosí - ochotně prohledává přidělený prostor daleko do stran i do hloubky, výborná práce.
Šoulačka - pes šoulá podle nohy a celou práci provádí bez chyby
Barva - volně sleduje stopu až k loži, neudělá chybu. Po vypuštění od lože se vrací k vůdci a nepřesvědčivě vede vůdce k srnci.

Číslo losu 11: Echo z Ranského letiště, pes, NKO, vůdce Hauf Josef
Společný hon - hledá příliš daleko a do stran. Jde až přes dva střelece. Nereaguje na povely vůdce. 1x staví pernatou zvěř. Klidný po výstřelu.
Hledání - i přes měnící se vítr špatný systém, zabírá terén pouze vpravo. 1x kráce staví zajíce, za kterým vyráží vpřed a nutný důrazný povel vůdce ke klidu. Ke konci hledání pevně vystavuje, po chvíli drobný pohyb vpřed a několik metrů před psem vzlétají koroptve. Výrazně vyjádřena touha najít zvěř.
Ochota k práci na hluboké vodě - na první povel jde do vody. V prvé polovině zkušební doby jde dostatečně do hloubky i do stran, ale pak se vrací k vůdci, plave do stran, ale nejde dále do hlouby než do 5ti metrů.
Nahánění v rákosí - výborná rychlá práce. Prohledává celý prostor do hloubky i do šířky ve vysokém nasazení.
Šoulačka - pes šoulá za vůdcem a po prvním odložení se asi po 2 metrech zvedá, musí být znovu odložen. Dokončení dicipliny pak již bez chyby.
Barva - pes bezchybně sleduje stopu k loži. Po vypuštění dojde k srnci do 1 minuty, pak se vrací k vůdci a hlasitě vůdce vede k srnci.


Popisy práce zapsal dle poznámek rozhodčí: MUDr.Novotný Vlastimil, kterému děkujeme za možnost zveřejnění.


Průběžné výsledky nominace

kompletní výsledky, tabulka, popis prací psů, budou zveřejněny během týdne


Neděle - 10.5.2009

1. Il Kořenice, NKO, Ing. J. Poledne, 273 b., I. c.
2. Vabi z Ústína, NKO, F. Hladík, 269 b., I. c.
3. Roxa z Jaroslavských polí, NKO, V. Kolář, 256 b., II. c.
4. Farad z Rozbornu, MMO, M. Beneš, 251 b., II. c.
5. Astor od Chvalovického rybníka, NKO, Ing. J. Michl, 235 b., II. c.
6. Hart Kořenice, NKO, J. Novák, 244 b., III. c.
7. Cak z Chladné stráně, ČF, Ing. J. Novotný, 229 b., III. c.
8. Bryk Afoli, NKO, P. Pilař, 225 b., III. c.
9. Echo z Ranského letiště, NKO, J. Hauf, 217 b., III. c.
10. Hero z Ranského letiště, NKO, Z. Vítek, 202 b., III. c.

neuspěl:
Chor z Krásného Hrušova, NDO, J. Staněk,


Sobota - 9.5.2009

1. Barbar z Mešinské hájovny, NKO, J. Pospíšil, 278 b., I. c.
2. Kalasz Zoldmali, MDrO, K. Kolář, 261 b., I. c.
3. Desiree z Košumberka, IS, M. Hartl, 250 b., I. c.
4. Lisa od Jemiluk, ČF, J. Vorišek, 258 b.,  II. c.
5. Citty od Červenického potoka, VOK, S. Marková, III. c.
.
neuspěli:
Wanda z Mešinské hájovny, POI, R. Duda
Odra ze Srbeckých luhů, NKO, V. Polák
Anita od Chvalovického rybníka, NKO, Ing. J. Knoter
Harvy od Červenického potoka, VOK, F. Lonský
Arno z Radatinky, NKO, J. Brunclík
Borek z Chatrnosti, ČF, Z. Staněk
.

Pátek - 8.5.2009

1. Has z Dolnic, POI, M. Bartl, 263 b., II. c.
2. NET WK-SB, POI, F. Zahradníček, 246 b., II. c.
3. Gero z Pošné, ČF, Z. Lhoták, 228 b., II. c.
4. Eny Krásná ves, NKO, J. Svoboda, 241 b., III. c.
5. Polli z Potoňskej lúky, NKO, M. Knotek, 230 b., III. c.
6. Alan z Chotusického údolí, NDlO, V. Kaiser, 228 b., III. c.

neuspěli:
Pax z Potoňskej lúky, NKO, L. Bárta
Fat od Nezdického potoka, NKO, V. Mráz
Fedra z Čeperáku, NKO, V. Semerád
Chán z Dolnic, POI, P. Rathouský
Pigo z Očkovskej doliny, NKO, T. Viktora
Pino z Potoňskej lúky, NKO, F. Srnec
Rozhodčí na nominační soutěže MRK 2009

Vrchní rozhodčí  - Mgr. Oldřich Blecha

pole:
- MUDr. Vlastimil Novotný
- František Job
- Jaroslav Konečný

voda:
- Eduard Martínek
- Jaroslav Šefl
- Pavel Konečný

les:   
- Václav Kratochvíl
- František Švec
- Petr Rubeš
- Miroslav Šnobr
- Jaromír Šmídek

 

 

Nominace na MRK 2009

Soubory ke stažení

hodnotící tabulky - nominace - 8.5.2009141 kB
hodnotící tabulky - nominace - 9.5.2009132 kB
hodnotící tabulky - 10.5.2009132 kB
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO