Facebook
Memoriál Richarda Knolla 2008 - popisy práce psů v poli
Přidáno - 13.09.2008 (16:36:26)

Los číslo 1 - Alan z Chotusického údolí, NDlO, vůdce Vladimír Kaiser
Společný hon: pes pracuje pod vlivem vůdce na brokový dostřel, mohl by lépe
využívt vítr. Poněkud méně vyjádřena touha najít zvěř. 1 x staví srnčí zvěř, klidný
před srstnatou. 1 x vystavuje pernatou zvěř, ze kterou dlouze postupuje a vy-
pracovává jí. Klidný před pernatou a po výstřelu.
Hledání: od počátku hledání s plným nasazením, výborně vyvážené na obě
strany a dobře využívá měnící se vítr. Temto konstantní od počátku až do konce
hledání. Opakovaně prokazuje klid před srstnatou.


Los číslo 2 - Ataman Duma Kazana, NKO, vůdce Luděk Müller
Společný hon: energické hledání na brokový dostřel, bezvadné využití terénu.
Výborně reaguje na drobné povely vůdce. V úvodu 1 x značí větření a postupuje
za ním. Pevně staví pernatou zvěř, klidný před pernatou a po výstřelu. V průběhu
společného honu znova vypracovává pernatou zvěř, kterou pevně vystavuje,
po vzlétnutí zvěře klidný před pernatou i po výstřelu. Střelenou pernatou zvěř
přináší na povel vůdce a dobře odevzdá.
Hledání: systematické, vyvážené v rychlém a konstatním tempu. Otáčky zásadně
proti větru. Respektuje srstnatou zvěř.


Los číslo 3 - Barbar z Mešínské hájovny, NKO, vůdce Jiří Pospíšil
Společný hon: pes hledá na brokový dostřel, využívá terénu i vítr. Mohla by
být více vyjádřena touha najít zvěř. 1 x značí zvěř. Dobře reaguje na povely
vůdce.
Hledání: v úvodu hledání příliš zadržené, pes by měl jít razantněji do terénu.
Má systém a teprve v průběhu hledání jde více do stran a přidělný terén
prohledává. Ke konci zkušební doby polevuje v tempu a hledání zkracuje.
1 x staví pernatou, několik kroků postupuje. Klidný před pernatou i po výstřelu.
Střelenou zvěř s určitou obtíží dobře donáší a předává. Klidný po výstřelu.


Los číslo 4 - Jiskra od Blatského potoka, NKO, vůdce František Šubrt
Společný hon: temperamentně prohledává přidělený prostor na brokový
dostřel. Dobře využívá vítr i terén. I když dobře reaguje na povely, několikrát
jde přílš hluboko do terénu. 1x značí ubíhající pernatou, horší klid, ale nechá
se vůdcem zadržet. Ke konci společného honu v dobrém manýru staví
pernatou, samostatně postupuje. Po vzlétnutí pernaté klidná, stejně tak
po výstřelu. Střelenou zvěř s drobnou chybou přináší.
Hledání: v úvodu postřelen zajíc, fena poslána vůdcem s povelem k přinesení,
ale fena ukazuje malou ostrost na živou zvěř a ani po dalších třech povelech
zvěř nedonese. Pokračuje v hledání, které je bez patřičné razance, zadržené,
opakovaně přerušuje hledání a sleduje s nízkým nosem větření zvěře.
Chybí systém a vyváženost hledání, terén vpravo vynechává. Ke konci
hledání prokazuje klid před srstnatou.


Los číslo 5 - Gona z Čeperáku, NKO, vůdce Ing. Michaela Semerádová
Společný hon: fena hledá v terénu na brokový dostřel, minimum povelů.
Dobře pracuje s větrem a s patřičnou loveckou chytrostí prohledává
přidělený terén. Asi v 7. minutě přesvědčivě vystavuje pernatou, za
kterou dobře před vůdcem postupuje. Po vzletnutí zvěře klidná a po
střelení pernaté jí fena dobře proti větru dohledává a s drobnou
chybou donáší a správně odevzdává vůdci.
Hledání: v úvodu není systém, mohlo by být větší nasazení. Fena jde
opakovaně do hloubky terénu a vynechává prostor vpravo. Ke konci
hledání je lepší systém, ale zkracuje hledání do stran. Opakovaně
krátce přerušuje a hledá větření s nízkým nosem.

Los číslo 6 - Argo od Petrovského zámku, ČF, vůdce Petr Drobný
Společný hon: pes přidělený terén systematicky prohledává. Je vý-
razně vyjádřena touha najít zvěř. 2 x pevně vystavuje pernatou, za
kterou dlouze a přesvědčivě postupuje a zvěř s jistotou vypracovává.
Po vzlétnutí zvěře a i po výstřelu vždy klidný. Střelenou pernatou dobře
přináší a předává vůdci.
Hledání: v úvodu hledání energické, systematické, ale méně porkývá
terén do stran. Opakovaně krátce staví, ale pak se vždy sám rozbíhá.
1 x přichází na srstnatou, za kterou po výstřelu jde vpřed, ale nechá
se vůdcem zadržet na první povel a okamžitě daunuje.


Los číslo 7 - Irtis od Blatského potoka, NKO, vůdce Václav Dvořák
Společný hon: pes razantně nastupuje do terénu. S mírnými povely
vůdce hledá na brokový dostřel. Pernatou zvěř pevně staví, dobře
postupuje. Po vzlétnutí prvního kusu pernaté zvěře pes klidný, vůdce
nestřílí. Druhý kus zvěře staví nakrátko, vůdce zvěř zvedá, nestřílí,
pes za zvěří zaskakuje a tuto chytá a předpisově odevzdá. Vůdce zvěř
odebírá psovi, ale ten v momentě odbíhá a proti větru bleskově
donáší další kus pernaté, který opět bezvadně odevzdává vůdci.
Klidný po výstřelu.
Hledání: systematické hledání, přiměřené a konstatní tempo. Dobře
pokrývá terén vpravo i vlevo a výborně pracuje s větrem. Příkladné je
i nesení hlavy a pes všechny pachy zásadně ověřuje vysokým nosem.
2 x krátce značí v typickém manýru větření zvěře, ale sám se opravuje
a jde dál.

Los číslo 8 - Geret z Miroslavského dvora, ČF, vůdce Ing. Petr Oliva
Společný hon: pes pracuje na brokový dostřel a dobře využívá vítr.
Přidělený terén prohledává systematicky, na tiché povely vůdce
dobře reaguje. 1 x staví pernatou zvěř, dobře postupuje a po vzlétnutí
pernaté zvěře je klidný, stejně tak po výstřelu. Po střelení pernaté
jde pro zvěř, která zapadá do krytu, na povel vůdce. Střelenou zvěř
několikrát s dobrým větrem mine a až napotřetí narazí na její pach
a zvěř dobře přináší.
Hledání: je sice systematické, ale pro jeho kontinuitu je třeba trvalá
podpora vůdce. Pes opakovaně přerušuje hledání a poračuje dál až
na tiché povely vůdce. 2x přichází na srstnatou, kterou respektuje. Klidný
po výstřelu.

Los číslo 9 - Fergie Noves, VOK, vůdce Hana Jurášková
Společný hon: fena pracuje se zájmem a energicky, pokrývá přidělený terén.
Opakovaně značí větření zvěře a krátce vystavuje a postupuje, ale sama se
opravuje a jde dál. Během společného honu vystavuje poraněnou pernatou,
kterou přináší. V dalším průběhu vystavuje další pernatou zvěř, postupuje
před vůdcem v hustém terénu a po vzlétnutí pernaté pohyb vpřed, ale nechá
se zadržet s větší podporou vůdce. Klidná po výstřelu.
Hledání: v úvodu s naznačeným systémem, ale pak se příliš orientuje
na stopy zvěře, jde hluboko do terénu vpřed a vynechává prostor vpravo.
Tempo konstatní. Trvalé povely vůdce, na které občas reaguje.


Los číslo 12 - Aida z Čibiho dvora, NKO, vůdce Jan Švábek
Společný hon: fena temperamentně prohledává zadaný terén. Ukazuje
výbornou loveckou chytrost a práci s nosem. Silně vyjádřená touha najít zvěř.
V úvodu společného honu staví pernatou, postupuje. Po střelení pernaté
zvěře tuto přináší a správně odevzdává. V dalším průběhu honu vypracovává
srstnatou zvěř, za kterou dobře postupuje, klidná před srstnatou a při
střelbě na zajíce okamžitě vyráží i když je zajíc střelen až na třetí ránu.
Střeleného zajíce výborně přináší a odevzdává.
Hledání: od počátku konstantní tempo, energické, ale občas zabírá terén
příliš do hloubky. Vpravo i vlevo pokrývá dostatečný prostor.


Los číslo 13 - Fat od Nezdického potoka, NKO, vůdce Vladimír Mráz
Společný hon: v úvodu pes dobře pracuje a prohledává terén na brokový
dostřel. První kus pernaté pevně vystavuje, zvěř spontánně vzlétá, ale vůdce
kus chybuje a pes jde po ráně za zvěří, ale asi po 50m se na povel vrací
zpět. Další kus pernaté, který pes pevně vystavil, opět vůdce chybuje.
Při třetím kusu pernaté pes krátce postupuje, vůdce kus postřeluje a v
9. minutě dohledává a přináší. Při střelbě na zajíce vyráží po ranách
vpřed. Střeleného zajíce mine a jde do hloubky terénu a nechá se přivolat
až na opakované polevy.
Hledání: prostorné, energické s plným nasazením po celou zkušební dobu.
Několikrát jde příliš do hloubky terénu a vynechává určitou jeho část. Na
opakované povely vůdce pes hůře reaguje.


Los číslo 14 - Desiree z Košumberka, IS, vůdce Martin Hartl
Společný hon: fena hledá temperamentně, ale mimo brokový dostřel,
zabíhá až před sousedního vůdce. Častější povely, na které hůře reaguje.
Na konec společního honu přichází na koroptve, nevyužívá šanci s dobrým
větrem a s nízkým nosem po větru tyto vyráží.
Hledání: není systematické a v úvodu jde do terénu, točí po větru. Pak
přichází do vyššího krytu, kde hledání zpomalí, ale opět pro špatný systém přechází
pernatou. Ke konci opět naráží na větření pernaté, postupuje za ní do krytu a tuto
vyráží a krátce štve. Vrací se až na opakovaný povel vůdce. Klidná po výstřelu.


Los číslo 15 - Citty od Červenického potoka, VOK, vůdce Simona Marková
Společný hon: dobře pracuje na brokový dostřel s minimálním usměrňováním.
Klidná po výstřelu.
Hledání: hledání by mělo mít lepší systém a loveckou chytrost. Terén zabírá vpravo
i vlevo asi na stejnou vzdálenost. 1 x přichází na srstnatou, kterou krátce staví,
ale pak vyráží vpřed a zajíce zvedá. Nechá se zadržet na první povel. Pak ještě
jedenkrát přichází na srstnatou, jde opět vpřed, ale nechá se opět zadržet na první
povel. Střeleného zajíce během hledání s malou obtíží donáší.


Los číslo 17 - Astor od Chvalovického rybníka, NKO, vůdce Jiří Michl
Společný hon: pes jde razantně do terénu, hodně do hloubky a hledá mimo
brokový dostřel, čímž snižuje šanci vůdci na ulovení zvěře. Časté povely vůdce,
na které ne vždy reaguje. Staví pernatou na kratší vzdálenost, ale pohybem ji
zvedá před příchodem vůdce. Pes jde krátce za zvěří, ale nechá se na povel
zadržet. 1x respektuje srstnatou zvěř. Klidný po výstřelu.
Hledání: pes hledá systematicky, ale zadrženě. Terén pokrývá vpravo i vlevo na
kratší vzdálenost. 3 x přesvědčivě vystavuje, ale zvěř neprokazuje. Ke konci
individuálního hledání nevyužívá šanci na pernaté, kterou vyráží a štve.


Los číslo 18 - Uran z Kvítele, NKO, vůdce Josef Hauf
Společný hon: pes jde razantně do terénu a v úvodu několikrát zabíhá vlevo
před vůdce. Pak ale pracuje na požadovanou vzdálenost pro tuto disciplinu.
U psa je výrazně vyjádřená touha najít zvěř. 1 x staví ve výborném manýru
koroptve, za kterými postupuje. Klidný před pernatou. Pak staví bažanta, za
kterým po vzlétnutí krátce jde, ale na první povel se nechá zadržet. Na vyvstalou
srstnatou vůdce střílí a pes s povelem jde za zajícem, od kterého se vrací,
protože zvěř není prokazatelně střelená. Klidný po výstřelu. Střelenou pernatou
dohledává ve 3. minutě a s určitou obtíží přináší.
Hledání: energické, systematické a dobře vyvážené vpravo i vlevo. Pes dělá
otáčky zásadně proti větru. Veškeré pachy ověřuje vysokým nosem a hledání
nepřerušuje.

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO