Facebook
Národní field trial - výsledky
Přidáno - 09.03.2008 (22:31:40)


NFT Mladá Boleslav 06.04.2008

Ve výborně zazvěřeném revíru koroptvemi, ale i zaječí zvěří, na okraji Mladé Boleslavi, za mírného deště s chladivým větříkem, se konal NFT - podle řádu pro jarní FT.
Dostavilo se 14 ohařů - z toho 8 NKO, 4 ČF, 1 MOK a 1 auverneský ohař. Obstáli dva.
Dvanáct jich neobstálo pro problémy spojené zejména s klidy před zajícem a pro vyražení koroptví. Prezentaci a výkony však můžeme hodnotit proti minulým létům na dobré úrovni. Výrazné zlepšení nastalo zejména při předvádění ohařů samotnými vůdci.
Výborně se prezentující ohaři vypadli ve více případech až po dosažení jednoho nebo více bodů, a to i po výborném předcházejícím výkonu. Z tohoto trialu byli vybráni NKO pro MS NKO, které se bude konat ve stejném revíru již za osm dní.

Výsledky ohařů kteří obstáli byly následující:
1.  Arany z Tišnovských revírů, MOK, excellent - 16 bodů, vedoucí Ing. Jiří Indra
2. Mira od Jemiluk, ČF, bon - 6 bodů, vedoucí Ing. František Kerda

Posuzovali:
Václav Charvát, Miroslav Drahota a Ing. Václav Vlasák

Nakonec byla po pozkouškovém rozběhu oznámena nominace na MS NKO v JFT. Českou republiku zde budou zastupovat: 
- Brise du Pied du Mont , vedoucí Stanislav Šafář
- Arna od Fučkale, vedoucí Miroslav Kalík
- Atari Jasénky, vedoucí Jaromír Gratcl
- Tix z Kvítele, vedoucí Josef Novák, který také bude kapitánem družstva při MS

Náhradníci v pořadí:
1. Flik z Visálku, vedoucí Josef Hendl
2. Uran z Kvítele, vedoucí Josef Hauf
3. Fram z Knollovy školy, vedoucí MUDr. Jiří Macháček
4. Uragán z Chlumína, vedoucí Pavel Vach


V Jizerním Vtelně dne 06.04.2008 Ing. Václav Vlasák
vrchní rozhodčí

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO