Facebook
IKP 2013
Přidáno - 23.09.2013 (21:04:30)


26. Internationale Kurzhaar – Prüfung (IKP)


Ve dnech 19. až 21. 9. 2013 se v Čejkovicích na Jižní Moravě uskutečnila již po šestadvacáté mezinárodní soutěž NKO - IKP. Tato vrcholná, jednou za dva roky konaná soutěž zaměřená na polní a vodní práci se poprvé v historii uskutečnila v ČR.

Společně s kynology z pořádající země, se zúčastnili zástupci z dalších deseti zemí.

Jedná se o mimořádně náročnou soutěž, kladoucí vysoké nároky na práci psů. Aby pes uspěl, musí podat výkon ve všech disciplínách hodnocený minimálně známkou tři. Jen jedna trojka ve většině hodnocení posouvá psa do 2. ceny a dvojka ho již vylučuje ze soutěže.

Posuzovala vždy trojice rozhodčích, většinou dvou z Německa a jednoho z ČR nebo jiné země, takže debaty o jednotlivých výkonech byly jistě zajímavé.

To, že je o tuto soutěž stále větší zájem, svědčí přítomnost řady špičkových kynologů v Čejkovicích, včetně několika vítězů MKP. Bylo přihlášeno 198 NKO, což je nejvíce v historii této soutěže. Protože podmínkou účasti je i výstavní hodnocení minimálně VD, tak se bylo v Čejkovicích opravdu na co koukat!

Výstava proběhla ve čtvrtek, kde ve 4 kruzích (2 - feny a 2 - psi) proběhlo ohodnocení všech soutěžících.

Po náročném výstavním maratonu rozhodčí vybrali v ten den 5 nejhezčích psů a 5 fen.

Všechny jistě potěšilo, že jako jediný Čech se do této pětice probojoval a získal ohodnocení V5 pes Aticus Fons Vitae vedený Václavem Vlasákem. Václav i přes svůj handicap v podobě zraněného kolene statečně dokulhal až do konce výstavy.

Následující den se časně ráno všech 40 skupin rozjelo na svá pracoviště do širokého okolí Čejkovic.

Zazvěřenost byla různá podle lokality a porostu, ale snad každý ohař měl možnost najít zvěř, aby prokázal svoje schopnosti a um v polní práci. Jen někde bylo větší množství zaječí zvěře, což bylo nad síly některých jedinců. Ti, kteří zajíce prohnali 2 x, byli ze soutěže vyloučeni.

Vodní práce probíhaly na jednou místě, soustavě rybníků v Mutěnicích. Zde se jednalo o velice náročnou vodní práci, při které pes musel prokázat schopnost najít stopu kachny a vytrvale ji sledovat v rákosí i na hladině. A tady jsme viděli někdy až obdivuhodné výkony. Někteří psi sledovali kachnu dlouho a na velké vzdálenosti, za což sklidili od početné korony (zvláště v odpoledních hodinách ke konci soutěže) potlesk.

V sobotu proběhlo tradiční přehlídkové hledání - Schausuche, do kterého byli vybráni psi s plným počtem bodů a v předcházející den prokázaným pěkným a rychlým hledáním. V tomto hledání běželi vždy dva psi proti sobě a nakonec sbor rozhodčích vybral vítěze. Nás hodně potěšilo, že i zde měl náš klub svého zástupce a to psa Marley ze Štípek vedeného Michaelem Kretkem, který se role „náhradníka“ za nemocného Luďka Müllera ujal přímo mistrovsky.

No, a nakonec byly při závěrečném slavnostním večeru předány ocenění pořadatelům a úspěšným vůdcům psů. A jak to mezi kynology bývá, již během večera v družných debatách většina účastníků přemýšlela, jak připraví psa na příští IKP.

Za uspořádání této organizačně velice náročné soutěže s rekordním počtem startujících patří velký dík celému pořadatelskému sboru v čele s Čestmírem Šrámkem. Ránu, kterou po ukončení tohoto maratonu způsobil kámen padající z jeho srdce, jsme slyšeli ještě na cestě k domovu.

Náš klub KO výborně reprezentovali nejen vůdci psů, ale i rozhodčí. Jednotně oblečeni vzbudili pozornost ještě před zahájením soutěže. A že jim to slušelo, dokazuje i počet „lajků“ společné fotografie na facebooku.

Všem 9 vůdcům a 5 rozhodčím, kteří po tyto krásné dny s ohaři reprezentovali náš klub patří velký dík!.

V 1. ceně uspěl a do přehlídkového hledání byl vybrán již zmiňovaný Marley ze Štípek vedený Michaelem Kretkem. Fena Aida spod Agátov vedená předsedou klubu Stanislavem Šafářem uspěla rovněž v 1. ceně. U tohoto vůdce stojí za pozornost, že vedl a také v 1. ceně uspěl s dalším rumunským psem Errol Hunting Trophy. Dále v 1. ceně uspěl pes Aaron vom Engelsheim vedený Petrem Cvíčkem, feny Asina od Spikalských lip vedená Lumírem Růžičkou a Keira od Řeky Lomnice vedená Ladislavem Kopsou. Tato fena v IKP v 1. ceně uspěla již podruhé a patří mezi tři psy v ČR, kterým se to v celé historii podařilo.

Ve 2. ceně uspěl Faraon z Mešínské hájovny vedený Radimem Soukupem.

Všem úspěšným vůdcům blahopřejeme!


 Výsledky a další podrobnosti: http://www.deutsch-kurzhaar.de/ikp2013-.htm


V Praze 23. 9. 2013, Ladislav Kopsa

IKP 2013
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO