Facebook
Dr. Kleemann Zuchtausleseprüfung
Přidáno - 14.09.2012 (09:33:55)
Kleemann Zuchtausleseprüfung 2012

Altwarmbüschen/Hanover

výsledky přehlídky exteriéru:

psi:
V1 Ulli vom Thüringer Zipfel
V2 Fiord Czarny Dwor ze Skolnitego
V3 Scout vom Riverwoods
V4 Ivo vom Hinschen Hof
V5 Dingo von der Hansaburg

feny:
V1 Steffi von der Jydebeck
V2 Quelle vom Niemen
V3 Hexi vom Wasserschling
V4 Aika von der Innschleife
V5 Urte vom Geestmoor


Úspěch českých ohařů v Německu

Ve dnech 13.-15.září 2012 se konaly v Dolním Sasku již 40. Kleemannovy zkoušky, nejvýznamější zkoušky pro německé krátkosrsté ohaře na světě. Vlastní název zní Dr.Kleeman Zuchtauslezeprüfung. První se konaly v roce 1939. Druhé v roce 1949, poté každoročně až do roku 1962. Poté v každý sudý rok. V lichý rok se pořádá IKP – mezinárodní zkoušky krátkosrstých ohařů. Pokud bychom chtěli přesně přeložit tak asi by název zněl: Kleemanovy výběrové chovné zkoušky.

Předměstí hlavního města Dolního Saska- Hannoveru, Altwarmbuchen a uvnitř hotelový komplex Hennies byly centrem zkoušek. Na zkoušky se kvalifikovalo a bylo přijato 135 německých krátkosrstých ohařů z různých zemí Evropy- Německa, Rakouska, Holandska, Maďarska, Španělska, Ukrajiny, ale i USA a hlavně také dva NKO z České republiky. Teprve potřetí v historii se objevili čeští ohaři s českými vůdci na tomto vrcholném podniku pro NKO. V roce 2004 se úspěšně zúčastnila jedna fena, v roce 2010 bohužel bez úspěchu dva psi a jedna fena. Ale k podmínkám pro přijetí.

Aby se NKO na tyto zkoušky vůbec mohl přihlásit, musí absolvovat Derby, v našem případě zkoušky vloh, SOLMS podobné našim PZ, VGP- což jsou všestranné zkoušky, ovšem s racionálnějším zkušebním řádem pro práci ohařů, na rozdíl od nás a Slovenska. Dále ohař musí prokázat, že je schopen dohledat postřelenou a kachnu a prokázat ostrost na škodnou, obojí při praktické myslivosti. Také musí být oceněn známkou nejméně velmi dobrá ve třídě dospělých na výstavě a mít výsledek z rentgenu na DKK v rozsahu A1,A2,B1 nebo maximálně B2, vyhodnoceném v Německu pouze jedním specialistou.
Čtvrteční přehlídky exteriéru zúčastnilo 122 NKO, včetně dvou našich, kteří oba získali ocenění výborná. Byli posouzeni vždy trojicí rozhodčích a celkem se posuzovalo ve čtyřech kruzích.

Pátek 14. září 2012 a následná sobota dopoledne byly vyhrazeny samotnému posuzování. To proběhlo ve 31 skupinách. Dbá se, aby byly vylosovány samostatné skupiny psů a fen. Pouze u vůdců s více psy není toto striktně dodržováno. Tyto vrcholné zkoušky se posuzují v poli a na vodě, podle mezinárodního řádu pro polní a vodní práci kontinentálních ohařů.

Zahrnují discipliny:
1/ Nos
2/ Hledání
3/ Vystavování a postupování
4/ Samostatná práce na vodě a v rákosí / stobern ohne ente /
5/ Práce na stopě živé kachny
6/ Přinášení kachny z vody
7/ Poslušnost před zvěří a po výstřelu
8/ Poslušnost bez zvěře

Skupina vždy tří rozhodčích ve skupině, vždy s jedním hlavním, může udělit známky v rozsahu 0-4, přičemž, aby ohař obstál, musí získat téměř samé čtyřky, kromě přinášení kachny a poslušnosti před zvěří a po výstřelu. Zde musí dostat alespoň známku 3. Celkové hodnocení je pouze, že ohař obstál nebo neobstál.
V tom je hlavní rozdíl oproti IKP, kde pes může dosáhnout na známky 3 v poli a ve vodě, a přesto obstojí, i když ve 2.ceně.

Postup jednotlivých skupin je řízen přesným programem. Přibližně polovina skupin začíná v poli a druhá na vodě. Například 7,30 voda a 13,00 pole. Skupiny byly rozděleny do revírů asi do 60 km od centra soutěže. Vzdálenost z pole na vhodný terén pro vyzkoušení vodní práce byla třeba i 70 km.

Některé skupiny, zvláště ty které měly pouze tři startující nebo které byly v lépe zazvěřených revírech případně část psů ze skupiny vypadla, zvládly zkoušky za den. Mezi nimi byli i oba účastníci z našeho státu, kteří zvládli nástrahy Kleemanových zkoušek, získali titul KS / Kurzhaar Sieger / a již v pátek večer jsme dohromady mohli úspěch oslavit.

Tudíž:
Pes - číslo katalogu 111 - černý bělouš KS Gert ze Štípek,ČLP/KO/77671/10, majitel Mgr. Michael Kretek, vůdce Luděk Muller
a fena- číslo katalogu 131 - hnědý bělouš KS Magda z Vtelenských polí, ČLP/KO/77460/10, majitel a vůdce Lumír Růžička
se stali teprve druhým a třetím úspěšným startujícím na Kleemannových zkouškách z Česka v historii Kleemannových zkoušek . První byla v roce 2004 KS Brita od Mileho.

Vítězem zkoušek se nestane chovný před nechovným, to jsou již skoro všichni, ani nejmladší, ale ten, který získá co nejvíce známek 4h / znamená známku 4 a písmeno h –zkratka v němčině pro hervorragend, česky přibližně znamená supervýkon nebo možná znamenitý výkon /.
Vítězkou zkoušek s titulem CACIT se stala KS Sirka vom Jydebek, vedená Clausem-Peterem Andresenem. Získala ve třech disciplinách známku 4h. Res. CACIT získala fena KS Dina vom Konigsleite, vedená Manfredem Tumou.

V sobotu odpoledne proběhlo přehlídkové hledání – schausuche nebo také stichsuche, jak Němci toto hledání ve dvojicích někdy označují. Toho se účastní všichni NKO, kteří obstojí a získají titul KS. Zde se zadává další titul CACIT. Během třech a půl hodiny s jednou přestávkou, se podařilo třem rozhodčím – prezidentovi Světového a spolkového klubu Prof. Herbertu Lemmerovi, hlavnímu poradci chovu spolkového klubu Gerdu Schadovi a řediteli zkoušek a vedoucímu plemenné knihy v Německu Michaelu Hammererovi vylučovacím způsobem vybrat finalisty a zadat tituly.

Vítězkou schausuche se stala a titul CACIT fena Luna vom Kronsberg vedená Sonjou Kretschmer. Poraženou finalistkou byla Onja vom Eichenforst vedená Manfrédem Witlandem, která v semifinále porazila Magdu z Vtelenských polí vedenou Lumírem Růžičkou. Ani Gert ze Štípek se v schausuche neztratil. Postoupil do druhého kola. Pro české barvy a hlavně Klub krátkosrstý ohař, odkud pes i fena pocházejí obrovský úspěch.

Slavnostní sobotní večer proběhl ve znamení vyhlášení výsledků jak Kleemannových zkoušek, tak následného přehlídkového hledání, ale hlavně dobré nálady, kuloárního hodnocení i navazování nových kontaktů. Tímto večírkem skončil také stoprocentně úspěšný víkend účasti českých ohařů na vrcholném podniku pro NKO.

Ze 122 NKO / 49 psů a 73 fen /, kteří nastoupili na přehlídku exteriéru bylo hodnoceno 58 výborně. Z počtu 122 na Kleemannových zkouškách obstálo 73 NKO / 27 psů a 45 fen /, tj. 59,8%. Známka 4h byla zadána 29x, z toho 11x v poli a 18x na vodě.

Kromě úspěšných ohařů Gerta ze Štípek a Magdy z Vtelenských polí, přihlášených Klubem krátkosrstý ohař / KKO ČR / se z Česka také zúčastnili rozhodčí delegovaní všemi třemi kluby z Česka: MVDr.Čestmír Šrámek- KCHNKO, Vladimír Kulhánek –KKO Brno, Petr Buba, MUDr.František Nahodil a Ing. Václav Vlasák – KKO ČR.

 
Kleemann 2012

Soubory ke stažení

výsledková listina46 kB
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO