Facebook
Víkendové akce - 10. - 11. 9. 2011
Přidáno - 15.09.2011 (21:30:20)
Memoriál Josefa Nováka 2011

Letošní již třetí ročník MJN se konal v Královicích u Slaného dne 10.08.2011. Byl vyhlášen jako letní FT. Na MJN bylo přihlášeno 11 kontinentálních ohařů. Nastoupilo ohařů 10. MJN Josefa Nováka byl řádně připraven, konal se v zazvěřené honitbě. Tři NKO obstáli / 1 výborně, 2 velmi dobře /, tři ohaři nebyli klasifikováni, čtyři ohaři neobstáli. Tituly zadány nebyly.

Výsledky:
1/ Ras, NKO, pes, vůdce Miroslav Kalík – výborně / Exc. / - 16 bodů
2/ Brise du Pied du Mond, NKO, fena, vůdce Miroslav Kalík – velmi dobře / TB / - 15 bodů
3/ Goya del Rade Savič, NKO, pes, vůdce Miroslav Kalík – velmi dobře / TB / - 12 bodů
4/ King v.d. Kreppelheide, DLO, pes, vůdce Petr Zoubek – NC
5/ Emir del Rade Savič, NKO, pes, vůdce Miroslav Kalík – NC
6/ Lara Plamenni Pas, MOK, fena, vůdce Petr Zoubek – NC
7/ Silver del Rade Savič, NKO, pes, vůdce Miroslav Kalík – EL
8/ Rio, NKO, pes, vůdce Miroslav Kalík – EL
9/ Umma Plamenni Pas,NKO, fena, vůdce Petr Zoubek – EL
10/ Menta, BI, fena , vůdce MVDr. Pavlína Zachardová- EL

Dík za uspořádání třetího ročníku MJN patří Miroslavu Kalíkovi a místní honitbě v Královicích.


Ing. Václav Vlasák


.

Českomoravská myslivecká jednota, o.s.,
Klub krátkosrstý ohař ČR se sídlem v Jizerním Vtelně

Výsledky Memoriálu Milana Novotného ze dne 11. 9. 2011


Celá soutěž proběhla ve velmi dobře zazvěřeném revíru v Královicích u Slaného. Každý pes měl možnost přijít do styku se zvěří pernatou i srstnatou. Vodní plocha s rákosovým porostem byla bohatě zazvěřena divokými kachnam . Psi tak mohli předvádět vcelku slušné i vynikající výkony při nahánění kachny. Z celkového počtu 12 ti startujících psů a fen obstálo 10, z to 4 v I. Ceně a 6 v ceně II. Dva psi bohužel neobstáli. Po celou dobu konání soutěže nebyl ze strany vůdců podán žádný protest. O vítězi rozhodlo až přehlídkové hledání kdy dva jedinci, z plným počtem bodů, bojovali o tituly CACIT a CACT.

Sbor rozhodčích:
Mgr. Miroslav DRAHOTA, Ing. Václav VLASÁK, Václav MUDROCH, Josef ŠÍPAL


Hip z Ouhelí, NOK, vržen 30.4.2008, zapsán 77525 – I. Cena 136 bodů , CACIT, CACT, vůdce Vladimír Dufek

Brise Du Pied Du Mond, NOK, I. Cena 136 bodů, Res. CACIT, Res.CACT, vůdce Miroslav Kalík

Aaron vom Engelsheim, NOK, vržen 23.6.2010, zapsán 79107, I.cena 133 bodů, vůdce Petr Cvíček

Moriz Svatoborský revír, VMO, vržen 2.3.2009, zapsán 1565, I. Cena 132 bodů, vůdce Bohuslav Mužák

Umma Plameni Pas, MOK, vržena 12.4.2009, zapsána 3377, II. Cena 131 bodů (nahánění kachny 3), vůdce Petr Zoubek

Gips ze Zvíkovské bašty, ČF, vržen 5.5.2008, zapsán 59337, II. Cena 128 bodů (hledání 3), vůdce Zdeněk Prošek

Reno Ross Cynopolis, Spinone Italiano, vržen 22.4.2006, zapsán 05, II. cena 127 bodů(vystavování,postupování 3) vůdce Mgr. Rudolf Zbořil

Fin z Bachlu, NOK, vržen 4. 4. 2008, zapsán 77380, II. Cena 126 bodů(hledání a nahánění kachny 3), vůdce Pavla Lhotáková

Keira od Řeky Lomnice, NOK, vržena 26.1.2009, zapsána 77880, II. Cena 126 bodů (hledání a nahánění kachny 3)vůdce Ladislav Kopsa

Juno ze Štípek, NOK, vržen 5.5.2010, zapsán 78788, II. Cena 124 bodů (vystavování, postupování 3, poslušnost 3), vůdce Pavel Večeřa

Silver del Rade Savič, NOK, vůdce Miroslav Kalík, neobstál – přinášení pernaté – 0

Saggio Ross Cynopoli, Spinone Italiano, vůdce Mgr. Rudolf Zbořil, neobstál – nahánění kachny - 0

Vrchní rozhodčí : Mgr. Miroslav DRAHOTA, v.r.
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO