Facebook
Speciální výstava NKO - Humpolec
Přidáno - 03.07.2011 (22:09:45)
Foto: Vítěz speciální výstavy NKO a BOB - Bruno z Tomešova dvora


Úspěch našich odchovů na celostátní speciální výstavě NKO


V sobotu dne 02.07.2011 se konala celostátní speciální výstava NKO v Humpolci. Pořadatelem byl KCHNKO se sídlem v Praze / Klub č. I /. Výstava byla výborně připravena, za což patří dík týmu pořadatelů vedeného ředitelem panem Josefem Musilem.
Na výstavě posuzovali zkušení zahraniční rozhodčí: Gerd Schad / hlavní poradce chovu v Německu a zároveň předseda klubu Kurhessen/ a Dieter Wohlert / bývalý člen prezidia spolkového klubu zodpovědný za tisk a předseda klubu Bayern/z Německa a Johann Ecker / hlavní poradce chovu z Rakouska /.
Na výstavu bylo přihlášeno 109 NKO, dostavilo se 103 . Z našeho Klubu krátkosrstý ohař – Klub č. III bylo přihlášeno 40 ohařů a dostavilo se 36, tedy 35% NKO, kteří se dostavili je z odchovů našeho klubu. Mezi 103 ohaři , kteří se zúčastnili bylo po našich psech a fenách / tj . rodiče byli odchováni v našem klubu a působí v klubu I nebo II / 14 NKO.
Ze dvou možných titulů CAJC odchovanci našeho klubu získali 1x CAJC – pes Lucky Black ze Štípek z chovu Luďka Mullera. Ve fenách získala titul CAJC – Merri z Vinného kraje, po psovi Draco Jasénky z chovu Martiny Rymerové. Celočerný Lucky Black získal také titul BOJ – nejlepší mladý jedinec.
Z 8 možných titulů CAC naši ohaři získali tituly 4. Bruno z Tomešova dvora z chovu Miroslava Tomeše, Gert ze Štípek z chovu Luďka Mullera, Draco Jasénky z chovu Martiny Rymerové a Inka od Nezdického potoka z chovu Ing. Milana Poláka.
Z 8 možných titulů res. CAC získali naši NKO titulů 4. Aticus Fons Vitae z chovu Mgr. Jindřicha Lofellmanna, Peron z Cidlinovy špičky z chovu Zdeňka Helikara, Chikita z Býchorska z chovu Pavla Vacha a Aida z Krzáku z chovu Františka Legáta.
Dále po Fatovi od Nezdického potoka získal titul res. CAC Fin z Bachlu.
Vítězem celostátní speciální výstavy ve psech se stal již výše uvedený Bruno z Tomešova dvora , ve fenách Inka od Nezdického potoka. Oba z odchovů našeho klubu.
Vyvrcholením celé výstavy byl boj o titul nejkrásnějšího psa výstavy BOB. Do závěrečného finále výstavy se probojovali pouze jedinci z odchovaní v našem klubu: BOJ – Lucky Black ze Štípek, Vítěz CSV Bruno z Tomešova dvora a Vítězka CSV Inka od Nezdického potoka.
Všichni tři se výborně prezentovali. Titul BOB získal pes světlý hnědý bělouš – Bruno z Tomešova dvora v majetku Michala Sokola, předvedený Nikolou Tomešovou.
Všichni tři finalisté mají v rodokmenu jako dědečka, resp. pradědečka Světového vítěze Lorda Tergy. Nemohu si odpustit poznámku. Otec zakladatel našeho klubu pan Ing. Miloslav Holub by měl jistě velkou radost !
Poděkování za reprezentaci patří i dalším našim chovatelům a vystavovatelům, kteří přispěli k výborné úrovni výstavy, byť na tituly nedosáhli.
Pro přehlednost jsou dále uvedeni všichni ohaři z odchovů v našem klubu, kteří se zúčastnili výstavy:
Z chovu Luďka Mullera - Lery ze Štípek, Lucky Black ze Štípek,Gert ze Śtípek, Juno ze Štípek, Charlotta ze Štípek – 5 jedinců
Z chovu Jiřího Drábka - Geret z Mešinské hájovny, Hard z Mešinské hájovny, Faraon z Mešinské hájovny, Bruno z Mešinské hájovny, Herta z Mešinské hájovny, Gamba z Mešinské hájovny, Flair z Mešinské hájovny, Cita z Mešinské hájovny – z této chovatelské stanice se zúčastnilo 8 jedinců a mezi počtem oceněných zaujala 1 místo. Za tento počin patří chovateli velké uznání.
Z chovu Jana Temkoviče- Absolut Pod Doubravským vrškem
Z chovu Petra Prokopa -Argo z Hazmburka
Z chovu Ivany Musilové - Aron Baborského vršku
Z chovu Františka Jermana – Trix ze Záplav
Z chovu Mgr. Jindřicha Loffelmanna – Aticus Fons Vitae
Z chovu Martiny Rymerové – Draco Jasénky
Z chovu Zdeňka Helikara – Peron z Cidlinovy špičky, Percy z Cidlinovy špičky – 2 jedinci
Z chovu Ing. Václava Vlasáka – Obama z Vtelenských polí, Kimi z Vtelenských polí, Omaha z Vtelenských polí, Otava z Vtelenských polí - 4 jedinci
Z chovu Ing. Milana Poláka – Ibis od Nezdického potoka, Meggi od Nezdického potoka, Mendy od Nezdického potoka, Inka od Nezdického potoka – 4 jedinci
Z chovu Pavla Vacha – Hasan z Býchorska, Chikita z Býchorska – 2 jedinci
Z chovu Zdeňka Paura – Edina z Chlumína
Z chovu Josefa Haufa – Lasli z Ránského letiště
Z chovu Miroslava Tomeše - Bruno z Tomešova dvora, Alfa z Tomešova dvora - jedinci
Z chovu Františka Legáta – Aida z Krzáku

Děkujeme za reprezentaci KKO !

FOTOGALERIE Z VÝSTAVY

Soubory ke stažení

výsledky speciální výstavy NKO186 kB
Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO