Facebook
Klubová výstava NKO 2010, Praha-Kunratice
Přidáno - 13.06.2010 (22:00:09)
Foto (dle pořadí):
- BOB Inka od Nezdického potoka a rozhodčí Ing. Anna Krejzková
- výběr jedinců o BOB - Dor Jasénky, Chikita z Býchorska, Inka od Nezdického potoka
- výběrů psů o titul Klubový vítěz - CAC-Gert ze Štípek, CAC-Ibis od Nezdického potoka, CAC-Brutus z Tomešova dvora, Klubový vítěz - Dor JasénkyVýstava se konala jako již tradičně v areálu zámeckého parku v Praze - Kunraticích ( při 16. oblastní výstavě psů všech plemen) a zadával se titul Klubový vítěz. Posuzovala ing. Anna Krejzková, známá spíš jako významná chovatelka bíglů, ale také jako majitelka a chovatelka jednoho z výstavně nejúspěšnějších ohařů - Lorda Tergy a dcera ing. Miroslava Holuba ( CHS Z Českého lesa). Vyrůstala mezi ohaři, se svým otcem se zúčastnila mnoha domácích i zahraničních akcí a na jejím posuzování bylo znát, že má pro ohaře oko.  Využila celou škálu známek - od výborné po dobrou a ve výběru jedinců pro tituly nejvyšší neměla, vzhledem ke konkurenci, lehký úkol.

Na výstavu bylo přihlášeno v uvozovkách jen 20 NKO, ale dvacítka to byla opravdu elitní.  Mezi přihlášenými psy byl například - BOB z letošní MVP Litoměřice - Bruno z Tomešova dvora, Světový vítěz mladých a BIS z Brna - Gert ze Štípek, Ibis od Nezdického potoka - BOB z Klatov, Dor Jasénky - res. CACIB na světové výstavě a Klubový vítěz Polska, Norma od Nezdického potoka - národní vítězka, Aida z Krzáku - BOB z letošní klubové výstavy Klubu chovatelů NKO z Kutné hory, Hana ze Snu Nemroda - mnohokrát CACIB z Polska, Inka od Nezdického potoka - také mnohokrát CACIB. Za zmínku stojí i vynikající představitelé tříd mladých, kteří se předvedli na výstavě poprvé a zanechali velice dobrý dojem - Henry od Hradu Lukova, Chikita z Býchorska, Hexa od Hradu Lukova, Omaha z Vtelenských polí.
Bylo vidět, že se náš chov NKO, co se týče exteriéru, ubírá správným směrem, je to zásluha poradců ing. Václava Vlasáka a Luďka Müllera i jednotlivých chovatelů.
Příští rok se výstava se zadáním Klubového vítěze přesune na Moravu, konkrétně do Hlučína, posuzování přislíbil výborný rozhodčí ze Slovenska - Ing. Jozef Jursa, CSc.


Výsledky NKO:

PSI
Třída mladých:
CHERO Z BÝCHORSKA, výborný 2
Best Baron od Habrovického rybníka x Dora z Býchorska
chov: Pavel Vach

HENRY OD HRADU LUKOVA, výborný 1, CAJC
Atari Jasénky x Frona od Hradu Lukova
chov: Emil Grossmann

Mezitřída:
BRUNO Z TOMEŠOVA DVORA, výborný 2, res. CAC
Fram z Knollovy školy x Inspirace z Chlumína
chov: Miroslav Tomeš

GERT ZE ŠTÍPEK, výborný 1, CAC
Tor ze Štípek x Brita z Ludger
chov: Luděk Müller

Třída otevřená
BRUTUS Z TOMEŠOVA DVORA, výborný 1, CAC
Fram z Knollovy školy x Inspirace z Chlumína
chov: Miroslav Tomeš

Třída pracovní:
DOR JASÉNKY, výborný 1, CAC, Klubový vítěz 2010
Avaline Esko x Trixie ze Štípek
chov: Martina Rymerová

Třída vítězů:
IRIS OD NEZDICKÉHO POTOKA, výborný 1, CAC
Baron vom Amazonas x Eny od Nezdického potoka
chov: Ing. Milan Polák

FENY
Třída mladých:
HEXA OD HRADU LUKOVA, výborná 2
Atari Jasénky x Frona od Hradu Lukova
chov: Emil Grossmann

CHIKITA Z BÝCHORSKA, výborná 1, CAC
Best Baron od Habrovického rybníka x Dora z Býchorska
chov: Pavel Vach

KEIRA OD ŘEKY LOMNICE, dobrá
Ar z Jeklíku x Dina z Husína
chov: Karel Stejskal

OMAHA Z VTELENSKÝCH POLÍ, výborná 3
Eiko KS v. d. Zista x Gaja z Czarnego Dworu
chov: Ing. Václav Vlasák

ORKA Z VTELENSKÝCH POLÍ, velmi dobrá 4
Eiko KS v. d. Zista x Gaja z Czarnego Dworu
chov: Ing. Václav Vlasák

Mezitřída:
NORMA OD NEZDICKÉHO POTOKA, výborná 1, CAC
Eiko KS v. d. Zista x Eny od Nezdického potoka
chov: Ing. Milan Polák

Třída otevřená:
AIDA Z KRZÁKU, výborná 1, CAC
Ataman Duma Kazana x Cita od Milavečských mohyl
chov: František Legát

BONY OD LITEŇSKÉHO ÚDOLÍ, velmi dobrá 2
Ar z Jeklíku x Bety od Dubanky
chov: Rudolf Fiřt

Třída pracovní:
ARKA Z BORECKÝCH LUK, velmi dobrá 3
Cit od Mileho x Hera z Vištuka
chov: Miloš Dalešický

CILA Z BŘÍZSKÉ CIHELNY, velmi dobrá 4
Bar ze Semického revíru x Rexa z Doškové chalupy
chov: Jaroslav Kouba

ERNA Z PODŘIPSKÝCH HÁJŮ, výborná 2
Car od Mileho x Era od Velkého Besta
chov: Václav Syrový

HANA ZE SNU NEMRODA, výborná 1, CAC
Trix ze Štípek x Deri z Lasów Jurajskich
chov: Izabela + Waldemar Cichoň, Polsko

Třída vítězů:
INKA OD NEZDICKÉHO POTOKA, výborná 1, CAC, Klubový vítěz 2010, BOB
Baron vom Amazonas x Eny od Nezdického potoka
chov: Ing. Milan Polák


Foto:
výběr fen o titul Klubový vítěz:
- Klub. vítěz-Inka od Nezdického potoka, CAC-Norma od Nezdického potoka, CAC-Hana ze Snu Nemroda, CAC-Aida z Krzáku

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO