Facebook
Memoriál Milana Novotného - zpráva vrchního rozhodčího
Přidáno - 13.09.2007 (14:40:25)

Memoriál Milana Novotného 2007

Ve dnech 8.-9.9.2007 proběhla v krásném prostředí jižní Moravy v Těšanech – Šinkvický dvůr mezinárodní soutěž MMN se zadáním titulů CACIT a CACT.

Na MMN bylo přihlášeno 18 psů, dostavilo se 16.
Na MMN se posuzuje podle zkušebního řádu IKP a dále dle zkušebního řádu FCI pro polní a vodní práci ohařů.
Stejně jako na IKP se exteriér psů a fen všech zúčastněných ohařů posoudí před zahájením posuzování výkonu. Cílem této soutěže je umožnit příznivcům ohařů udělat si obrázek o stavu chovu a výkonu ohařů v polní a vodní práci.

Sraz účastníků byl 8.9.2007 odpoledne v Těšanech – Šinkvický důr. V tomto areálu je pohřben známý dostihový kůň Korok, vítěz několika dostihů Velké pardubické.
Po slavnostním přivítání všech účastníků a rozlosování psů do jednotlivých skupin, proběhla přehlídka exteriéru ohařů. Exteriér posuzovala trojice rozhodčích ve složení Václav Koldinský,        Dr. František Nahodil a ing. Václav Vlasák,.
Vítězem v exteriéru se stal pes NKO Atari Jasénky vůdce pan Jaromír Gratcl, který obdržel výborný 1, BOB a také BIS.
Delegace rozhodčích ČMMJ byla následující:
Vrchní rozhodčí – Koldinský Václav
1. skupinu posuzovali: Václav Koldinský - hlavní rozhodčí
MUDr. František Nahodil
Ing. Václav Vlasák

2. skupinu posuzovali: Václav Charvát – hlavní rozhodčí
Lenka Urbanová
Karel Šebesta

3. skupinu posuzovali: Miroslav Drahota – hlavní rozhodčí
Pavel Konečný
Martin Kříž

MMN proběhl za ideálního slunečného počasí, v době zrání burčáku, ve výborně zazvěřené honitbě, pernatou i srstnatou zaječí zvěří, kde každý pes prokázal několikeré vystavení.
Vodní práce byla situována do Židlochovic v prostoru Rumunské bažantnice. Rybník, na kterém proběhly vodní práce byl prostorný s dostatečně velkou vodní plochou, hlubokým rákosím a dostatkem vodní zvěře. Ve všech účastnících MMN zanechala Rumunská bažantnice hluboký dojem, jak svým uspořádáním, tak velkým zazvěřením honitby.
Ze strany pořadatele bylo vše řádně zajištěno i občerstvení bylo na výborné úrovni.
Vůdci se chovali ukázněně a korektně. Korona diváků byla početná a spokojená s průběhem memoriálu.

Vítězem MMN se stal, po velmi těsném rozběhu v přehlídkovém hledání, pes NKO Flik z Visálku vůdce Josef Hendl a získal tituly CACIT a CACT.

V prvé ceně se umístilo 9 ohařů, ve druhé ceně 5 ohařů a 2 ohaři neobstáli.
Všichni soutěžící na memoriálu byli odměněni upomínkovými předměty.

Příštímu MMN a jeho organizátorům přeji mnoho úspěchů a všem účastníkům mnoho krásných zážitků.


Václav Koldinský
vrchní rozhodčíPřehled výsledků zkoušek:

1/ Flik z Visálku, NKO,Josef Hendl, I.cena, 136 bodů, CACIT,CACT, exteriér V 4

2/ Tix z Kvítele, NKO, Josef Novák, I.cena, 136 bodů, res.CACIT, res.CACT, ext. V

3/ Ataman Duma Kazana, NKO, Luděk Muller, I.cena, 136 bodů, exteriér V 2

4/ Arany z Tišnov. Revírů, MOK,Ing. Jiří Indra, I. cena,136 bodů, ext. CACT, V1

5/ Maskot z Bilice, NKO, Jaromír Gratcl, I.cena, 136 bodů, ext. VD

6/ Brita z Ludger, NKO, Luděk Muller, I.cena, 136 bodů, exteriér V 3

7/ Blank Anette od Křenovky, NKO, Petr Illéš, I.cena, 132 bodů, exteriér VD

8/ Dan z Ploskovických zámků, NKO, Petr Prokop, I.cena, 132 bodů, exteriér V 3

9/ Whitney Javořice, NKO, Pavel Unverdorben, I.cena, 126 bodů, exteriér V 2

10/ Alex Jantar Devil, MOK, Karel Kolář, II.cena, 131 bodů, exteriér V 1, BOB

11 / Vir Javořice, MKO, Jan Šmikmátor, II.cena, 131 bodů, exteriér V 5

12/ Bessi z Bohumělské obory, POI, František Kallus, II.cena, 131 bodů, ext. VD

13/ Cita z Mešinské hájovny, NKO, Petr Zvonař, II.c., 127 bodů, exteriér V 1

14/ Atari Jasénky, NKO, Jaromír Gratcl, II.c., 124 bodů, exteriér V 1, BOB,BIS

15/ Fiesta Noves, VOK, Veronika Pifková, neobstál, exteriér V 1 , BOB

16/ Akim Katafygi, VOK, Michaela Nytlová, neobstál, exteriér V 1


Foto: Hana Dufková
Josef Hendl s Flikem z Visálku, Ing. Jiří Indra a Arany z Tišnovských revírů

Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO