Facebook
MKP 2009 - popisy práce psů v poli
Přidáno - 08.10.2009 (13:14:04)


1. IL Kořenice, NKO, pes, vůdce Ing. Josef Poledne
Společný hon - hledá na brokový dostřel, mírné a tiché povely, na které reaguje. Klidný po výstřelu. Přináší teplou pernatou zvěř.
Hledání - pes se snaží využívat boční vítr, systém naznačen. V úvodu střelen zajíc, kterého nevystavil. Přinesení s určitou obtíží a povelem. Při hledání přechází celkem 6 kusů srstnaté zvěře. Celkem 4x přesvědčivě vystavuje bez prokázání zvěře.


2. Polly z Potoňskej lúky, fena, NKO, vůdce Miloš Knotek
Společný hon - hledá přes 1-2 střelce, jde daleko vpřed, nereaguje na povely. Přináší teplou pernatou.
Hledání - chybí systém, hledání je nevyvážené, fena opakovaně zastavuje, hledá větření s nízkým nosem a nebo hledá zrakem. V úvodu hledání přichází na srstnatou, kterou štve. V dalším průběhu hledání střelen zajíc, kterého nevystavila a fena jej s velkou obtíží donáší. Po 10ti minutách fena vůdcem odvolána.


3. Kalász Zoldmali, pes, MOD, vůdce Karel Kolář
Společný hon - pes hledá ideálně na brokový dostřel. Minimum povelů, na které reaguje. Spolu s partnerem na poloviční vzdálenosti mezi střelci vystavuje pernatou. Klidný před pernatou zvěří i po výstřelu. Střelenou pernatou pes dobře přináší.
Hledání - systém naznačen, snaží se pracovat s bočním větrem. V úvodu jde několikrát za vůdce. Během hledání zabírá terén méně do stran a do hloubky. Ke konci běhu střelen vyvstalý zajíc, kterého pes nevystavoval a bez obtíží donáší teplou srstnatou zvěř. Výborný kontakt s vůdcem.


4. Silwa von Gleistal, fena, NKO, vůdce Gerhard Kirbst
Společný hon - fena hledá na brokový dostřel, ale občas jde za vůdce. Asi v polovině zkušební doby staví pernatou zvěř, klidná před pernatou. Po střelení zvěře sousedním vůdcem zůstává na místě a neruší práci partnera. V dalším průběhu honu jde poněkud vpřed, nutné povely. Teplou střelenou pernatou i srstnatou zvěř přináší bez obtíží.
Hledání - systém naznačen, snaží se pracovat s bočním větrem. Opakovaně přerušuje a hledá větření s nízkým nosem. 1x krátce značí srstnatou, postupuje do její blízkosti a tato vybíhá. Klidná před srstnatou až na povel.


5. Caesare z Mini Vod. Ml., pes, MOK, vůdce Daniela Čechová
Společný hon - hledá daleko před vůdcem a vynechává terén. Opakovaně přerušuje hledání a hledá zrakem. 1x pokazuje klid před srstnatou. Na povely reaguje. Po výstřelu má snahu jít vpřed.
Hledání - nemá systém, pes opakovaně přerušuje, hledá větření s nízkým nosem. 2x vyráží pernatou zvěř o které ví, nevyužívá šanci na vystavení pernaté. Střelenou pernatou přináší. 1x štve zajíce.


6. Roxa z Jarosl. polí, fena, NKO, vůdce Vladislav Kolář
Společný hon - hledá na brokový dostřel, ale vynechává terén vlevo. Ve 3. minutě staví srstnatou, krátce postupuje, před srstnatou klidná. Vůdce na zajíce nestřílí i když má možnost. Dále během společného honu více povelů, 2x staví lože. Po výstřelu klidná.
Hledání - rychlé, systematické, snaží se vyhledat zvěř. Po celou dobu konstatní tempo. Vlevo opakovaně točí povětru. 1x pevně vystavuje pernatou, postupuje a pohybem ji zvedá. Na zvěř stříleno a i když je zvěř chybená, fena přesto jde za zvěří asi 100m a vrací se zpět. Ke konci běhu přichází na pernatou, ale protože točí po větru, zvěř krátce značí a s nízkým nosem ji zvedá. Klidná po výstřelu.


7. Echo z Ranského letiště, pes, NKO, vůdce Josef Hauf
Společný hon - v úvodu vůdcem zadržen, hledá před vůdcem jen na několik metrů a proto nevyužívá šanci na koroptvích. V dalším průběhu honu pes vystavuje koroptev, obtíže s postupováním, po vzlétnutí pernaté drobný pohyb vpřed a na povel klidný. Dále přichází na srstnatou, kterou krátce značí, několik kroků vpřed a zvěř vybíhá. Vůdce zajíce chybuje. Od poloviny honu pracuje korektně.
Hledání - vypuštěn do terénu, kde byla viděna poraněná srstnatá zvěř. Pes tuto několikrát přechází a v 5. minutě ji značí, ale váhá s uchopením. Poraněná zvěř vybíhá, pes je za ní, vůdce opět jen postřeluje a pes tuto hlasitě štve a přináší k vůdci. V dalším hledání spíše loveckého typu, ukazuje systém, ale občas přerušuje a ověřuje větření. Temto konstatní.


8. Ringo s Potoňskej lúky, pes, NKO, vůdce Ján Kolenič
Společný hon - hledá na brokový dostřel, snaží se najít zvěř. Krátce staví zajíce, klidný před srstnatou. Vůdce zajíce postřeluje, pes jej štve, otáčí na vůdce, který ho druhou ranou střílí. Střelenou srstnatou pes vůdci bez obtíží donáší.
Hledání - loveckého typu, několikrát značí větření a postupuje, ale zvěř neprokazuje. Jinak hledá v systému a vcelku je i hledání vyvážené. Dobrý kontakt s vůdcem.


9. Malomközi Simon, pes, NKO, vůdce Laszlo Kudec
Společný hon - jde před vůdcem, málo využívá nos. Klidný po výstřelu. Časté povely.
Hledání - nemá systém, pes opakovaně točí po větru a jde do terénu za vůdce. 2x vyráží po stopě pernatou zvěř. 1x respektuje zajíce.


10. Astor od Chval. Rybníka, pes, NKO, vůdce Ing. Jiří Michl
Společný hon - v úvodu pes hledá zadrženě, jde málo do terénu vpravo i vlevo. Opakovaně značí větření a 1x přiznává svému partnerovi. Přechází srstnatou, kterou vůdce střílí a pes toto nevidí. Dobře střeleného zajíce dohledává a přináší. V další průběhu jde více do terénu vlevo. 2x přechází pernatou zvěř z toho jeden kus postřelen, pes jej vidí zapadnout a s určitou obtíží v 5. minutě dohledá a přináší. Ke konci společného honu v dobrém manýru plemene vystavuje pernatou, za kterou přesvědčivě postupuje a vypracovává jí. Klidný před pernatou i po výstřelu. 1x respektuje zajíce.
Hledání - systematické, dobře točí proti větru, ale několikrát krátce přerušuje. Reaguje na povely vůdce.


11. Hero z Ranského letiště, pes, NKO, vůdce Zdeněk Vítek
Společný hon - pes hledá na brokový dostřel jen za cenu řady povelů. Hledání před vůdcem by mělo být systematičtější. 2x vystavuje bez prokázání zvěře. Prvního střeleného zajíce přináší se dvěma povely. Druhého střeleného zajíce přináší s jedním povelem. Střelenou zvěř
dobře vůdci odevzdává. Po výstřelu má snahu lovit. Klidný před srstnatou s povelem.
Hledání - systematické v konstantním tempu, vpravo točí opakovně po větru. 1x přechází srstnatou zvěř. V těžkém terénu vypracovává bažanta, vystavuje a s určitou obtíží i postupuje. Za zvěří jde ihned po vzlétnutí. Bažant střelen a pes jej donáší vůdci.


12. Timur z Těšínovských buků, pes, CF, vůdce Otto Banás
Společný hon - pes jde po celou dobu společného honu před vůdcem, přidělený terén neprohledává. V klidný před pernatou i po výstřelu.
Hledání - od vypuštění pes nehledá, neustále zastavuje, značí vystavení a na pokyn vůdce pes nejde do terénu.


13. Nord z Pufiho parku, pes, MOK, vůdce Katalin Noveczki
Na polní práci nenastoupil.


14. Norka z Potôňskej lúky, fena, NKO, vůdce Jozef Benovic
Společný hon - temperamentní hledání ne zcela ideálně před vůdcem, dobře pracuje s větrem. 1x přechází srstnatou zvěř, na kterou vůdce nestřílí, fena klidná před srstnatou. V průběhu honu ukazuje i klid po výstřelu.
Hledání - systematické, rychlé, dobře vyvážené. Výrazně vyjádřena touha najít zvěř. V úvodu přesvědčivě vystavuje, postupuje, pernatá zvěř před psem ubíhá, ale fena jí po několika otáčkách opět nachází, pevně vystavuje v typickém manýru plemene. Drobný pohyb vpřed a pernatá vzlétá. Fena klidná s povelem. V dalším opět fena přesvědčivě vystavuje, postupuje, klidná před zvěří i po výstřelu. Teplou pernatou i srstnatou dobře přináší.


15. Net WK-SB, pes, POI, vůdce František Zahradníček
Společný hon - v úvodu jde vpřed mimo brokový dostřel, pak se podrobuje vůdci a nechá se držet povely před vůdcem. 1x vystavuje, dobře postupuje, vypracovává pernatou. Klidný před pernatou s povelem, klidný po výstřelu. Přináší teplou srstnatou i pernatou zvěř.
Hledání - systematické, vyvážené, ve středně rychlém tempu. Dobrý kontakt s vůdcem. Během hledání několikrát značí vystavení a na povel vůdce jde dál. 1x přechází srstnatou zvěř.


16. Barbar z Mešinské hájovny, pes, NKO, vůdce Jiří Pospíšil
Společný hon - v úvodu horší systém, trvalé povely, přechází pernatou, kterou zvedá přidělený střelec. Tato střelena a pes ji dobře přináší. V průběhu společného honu se však zlepšuje, pracuje dobře před vůdcem, ke konci společného honu vystavuje pernatou, dobře postupuje a po vzlétnutí pernaté klidný. Střeleného bažanta dobře přináší. Krátce na to vyvstává srstnatá zvěř, kterou bez povelu respektuje. Zajíc vůdcem postřelen, pes ho bez problémů dohání a dobře přináší. Klidný po výstřelu.
Hledání - v úvodu s menším záběrem, ale v průběhu se zlepšuje, ukazuje dobrý systém, hledání je vyvážené vpravo i vlevo, mírnější tempo v závěru hledání. 1x přechází srstnatou. Dobrý kontakt s vůdcem.


17. Eta z Huštaka, fena, NKO, vůdce MUDr. Ján Gunč
Společný hon - fena hledá s menším nasazením, ale snaží se přidělený terén prohledat, dobře pracuje s větrem. Během společného honu málo povelů, několikrát krátce vystavuje, zvěř nedopracovává a tato na konci terénu asi na 50 kroků před fenou vybíhá. Těsně před závěrem společného honu vystavuje, dobře postupuje, klidná před srstnatou, která střelena. Toto fena nevidí, poslána vůdcem na dohledávku, střelenou zvěř přebíhá a s velkou těžkostí srstnatou dohledá. Teplou zvěř srstnatou dobře přináší.
Hledání - systém naznačen, často přechází do klusu, opakovaně přerušuje a hledá větření zvěře s nízkým nosem. 2x vystavuje bez prokázání zvěře.


18. Eny Krásná Ves, fena, NKO, vůdce Ladislav Svoboda
Společný hon - více se orientuje vpravo, pracuje s bočním větrem a hůře využívá levou stranu. Reaguje na povely, dobrý kontakt s vůdcem, klidná po výstřelu. Přináší teplou pernatou s určitou obtíží, zvěř často pokládá, ale bez povelu ji zvedá a dobře předává.
Hledání - zabírá málo terénu do strany, systém naznačen, konstantní tempo, 2x staví bez prokázání zvěře. Po 10-ti minutách hledání přerušeno, poskytnuta druhá možnost, opět hledání s malým pokrytím terénu, přechází srstnatou, která střelena a tuto fena s velkou obtíží dohledá a přináší. V dalším průběhu nevyužívá šanci k vystavení na dvou kusech pernaté zvěře, které přechází.


19. Ida vom Theelshof, fena, NKO, vůdce Marcel Krenz
Společný hon - temperamentní hledání, dobře využívá terén a správně pracuje s větrem. Na partnera opakovaně přiznává. Přináší teplou pernatou, klidná po výstřelu.
Hledání - nemá dobrý systém, často zastavuje a hledá větřením s nízkým nosem. 2x přesvědčivě vystavuje bez prokázání zvěře. Ke konci hledání nevyužívá šanci na dvou kusech pernaté zvěře, které zvednuty střelcem, jeden kus střelen a tento fena s určitou obtíží přináší.


20. Thor van den Waltakke, pes, NKO, vůdce Marcel Driezes
Společný hon - pes hledá s nasazením, v úvodu jde poněkud hlouběji do terénu a pohybem zvedá 2x srstnatou zvěř mimo brokový dostřel. V průběhu honu se zlepšuje, v dobrém manýru plemene pevně vystavuje pernatou, dobře postupuje před vůdcem, klidný před pernatou. Střelenou pernatou bez obtíží přináší a správně odevzdá.
Hledání - systematické, rychlé, vyvážené, prostorné s výrazně vyjádřenou touhou najít zvěř. 2x staví bez prokázání zvěře. Střelen zajíc, kterého pes výborně dohledává avšak s určitou obtíží přináší vůdci.


Vypracoval: MUDr.Novotný Vlastimil


Všechna práva vyhrazena © 2007 Klub krátkosrstý ohař | Web by Core Trade s.r.o.| HTML | CSS | SEO